Guy Verhofstadt. PHOTO: © European Union 2015

Na europoslancov sú právne texty Európskej komisie zložité, nerozumejú im

Na konferencii Európskych predsedov sa hovorilo o potrebe zjednodušiť právne texty tak, aby svojim právam a povinnostiam rozumeli aj obyvatelia členských štátov. Európsky parlament má na týchto postupoch pracovať spolu s Radou a Komisiou.

V budúcnosti bude Parlament dostávať pracovný program Európskej komisie. Cieľom by mala byť spolupráca troch najväčších európskych inštitúcií na viacročných prioritách, ktoré si v rámci EÚ stanovia. Predovšetkým legislatívne postupy, ktoré zahŕňajú stiahnutie alebo zmenu právnych základov budú prediskutované medzi všetkými inštitúciami.

Cieľom spolupráce je dospieť k najlepším rozhodnutiam po zvážení všetkých možností so všetkými dostupnými informáciami. Pri rozhodovaní majú byť zohľadnené ekonomické, enviromentálne i sociálne dopady právnych návrhov na život občanov, ktoré budú skúmané pomocou kvalitatívnych i kvantitatívnych výskumov.

Parlament získa okrem iného aj systémový prístup na stretnutia odborníkov, či už úradníkov Komisie alebo expertov, ktorí sa budú podieľať na vytváraní záväzných dokumentov Európskej únie. Spoločným cieľom inštitúcií je vyššia transparentnosť legislatívnych postupov, ktorá bude následne užšími kontaktmi medzi Parlamentom a Radou komunikovaná verejnosti. Výsledkom zjednodušovania textov by mala byť aj nižšia administratívna záťaž nielen pre občanov, ale aj pre správne orgány, malé či stredné podniky.

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

K spolupráci sa vyjadril aj vyjednávač konferencie predsedov Guy Verhofstadt: Je to významný úspech pri budovaní dôvery medzi troma inštitúciami a pri vytváraní efektívnejšieho, transparentnejšieho a predvídateľnejšieho legislatívneho procesu, ktorý prináša právne predpisy. Teraz je dôležité, aby členské štáty dokázali poskytnúť kvalitné transpozície do právnych textov.“

O vik

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Odstraňujme byrokraciu, ktorá bráni vo výrobe obnoviteľnej energie

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku potvrdil novú reformovanú smernicu Európskej únie o energii z obnoviteľných …

Consent choices