Si študentom strednej alebo vysokej školy? Európsky parlament ti ponúka ďalšiu skvelú príležitosť

Európsky parlament ponúka skvelú príležitosť mladým ľuďom stredoškolského vzdelania, ktorých čaká maturita (získať ju musia ešte pred uplynutím doby na podanie prihlášok) alebo pre absolventov, ktorí dosiahli vyššie odborné vzdelanie a chceli by rozšíriť svoje obzory. Prioritnou podmienkou prijatia je dosiahnutie veku 18 rokov (v dobe začiatku stáže).
Školenia (stáže) je možné absolvovať na obdobie jedného až štyroch mesiacov, s možnosťou výnimiek.
1. Nepovinné tréningové stáže:
Obdobie podávania žiadostí: 1. augusta – 1. októbra
Začiatok stáže (max. 4 mesiace.): 1. január

Obdobie podávania žiadostí: 1. december-1. február
Začiatok stáže (max. 4 mesiace.): 1. máj

Obdobie podávania žiadostí: 1. apríl-1. jún
Začiatok stáže (max. 4 mesiace.): 1.septembra

2. Povinné školenia:
Parlament môže prijať uchádzačov, ktorí spĺňajú všeobecné podmienky prijatia a tých, ktorí majú absolvovanie odbornej stáže ako povinnú požiadavku, a to:

 • ako súčasť štúdia na vysokej škole alebo v školskom zariadení na rovnocennej úrovni,
 • ako súčasť odbornej prípravy na vysokej úrovni, ktorú organizuje nezisková organizácia, príp. verejné inštitúcie alebo orgány),
 • ako predpoklad pre ďalší kariérny postup (nutné doložiť potrebnú dokumentáciu).

Doba na prijímanie žiadostí: 1. október                                                                                                 Začiatok stáže: 1. január – 30. apríl

Doba na prijímanie žiadostí: 1.február                                                                                                 Začiatok stáže: 1. máj – 31. augusta

Doba na prijímanie žiadostí: 1.jún                                                                                                    Začiatok stáže: 1. september – 31. december

Predtým než sa rozhodnete vyplniť prihlášku, mali by ste:

 • prečítať si “Interné pravidlá pre stáže a študijné pobyty na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu” a často kladené otázky;
 • vedieť, že na dokončenie každej stránky formulára máte 30 minút. Upozorňujeme, že ak opustíte svoju prihlášku na dobu 30 minút a budete neaktívny, dáta, ktoré zadáte, sa stratia;
 • odporúčame Vám nečakať až do posledného dňa na vyplnenie prihlášky, pretože na poslednú chvíľu prichádza veľké množstvo žiadostí, ktoré by mohli preťažiť systém;
 • vedieť, že uchádzači so zdravotným postihnutím musia brať na vedomie podmienky, ktoré sa na ne vzťahujú;
 • vedieť, že žiadosť nemožno meniť online. Je potrebné ju vyplniť a odoslať v jednom kroku. Po vyplnení vašej žiadosti, sa uistite, že sú údaje správne a následne ju odošlite;
 • mať na pamäti, že môžete poslať len jednu žiadosť na stáž. Ak zadáte viac žiadostí na stáž, akceptovaná bude len posledná z nich.
 • Upozorňujeme, že neúplné prihlášky budú automaticky odmietnuté.
 • Po potvrdení, že vaša žiadosť bola úspešne odoslaná, automaticky dostanete potvrdzujúcu správu odoslanú na e-mailovú adresu. Správa bude obsahovať potvrdzujúce číslo, ktoré by ste mali citovať v každej ďalšej korešpondencii týkajúcej sa stáže.

 

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

O mib

Odporúčame pozrieť

ludia

Komisia predkladá súbor opatrení na posilnenie práv občanov EÚ

Európske občianstvo je jedným z najvýznamnejších úspechov EÚ. Pri príležitosti 30. výročia európskeho občianstva dnes Európska …

Consent choices