Až 60 % Európanov vidí vo svojej krajine pozitíva členstva v EÚ

Prieskum Eurobarometra z poverenia Európskeho parlamentu ukázal, že sa o politiku Európskej únie zaujíma stále viac ľudí. Potešujúcim výsledkom tiež bolo, že o 6 % viac ľudí ako v roku 2013 uviedlo, že majú pocit prospechu z členstva v Únii, a teda 60 %.

Prieskum ukázal, že vo všetkých položených otázkach sa odpovede výrazne líšili v závislosti od krajiny, z ktorej pochádzal respondent. Prieskum sa konal v septembri na vzorke 28 150 Európanov vo veku nad 15 rokov. Bolo to obdobie, kedy sa v médiách vyskytovala prevažná väčšina správ o utečencoch prechádzajúcich hranice Európy a ich tragických úmrtiach pri prevoze.

Ako vyššie uvádzame, na otázku či členstvo v Únii pozitívne vplýva na krajinu odpovedalo 60 % opýtaných pozitívne. Výrazne sa ale líšia odpovede podľa jednotlivých názorov. Až 80 % pozitívnych odpovedí pochádzalo z Poľska či Litvy, naopak len 34 % opýtaných na Cypre. Najčastejšími pozitívnymi vplyvmi členstva bol podľa opýtaných hospodársky rast, zachovanie mieru a posilnenie bezpečnosti či spolupráca medzi členskými krajinami.

Viac..  Europoslanec Vladimír Bilčík vysvetľuje svoj odchod od Demokratov

Väčšina respondentov má ale pocit, že v rámci politických rozhodnutí v krajine sa politikom darilo lepšie, keď ich krajiny ešte neboli členmi EÚ. Výrazne sa líšili výsledky predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva a prisťahovalectva, kedy sa opýtaní vyjadrili, že ich krajina prosperovala lepšie bez členstva.

Európsky systém sociálneho zabezpečenia  medzi členskými štátmi či reakcie Únie pri prírodných katastrofách, ktoré sa stali aj mimo hraníc Európy pomohli opýtaným najviac  nadobudnúť pocit príslušnosti k európskemu občianstvu.

O vik

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus v pondelok vyzval Európsku Úniu, aby hľadala riešenia na ochranu …

Consent choices