Miroslav MIKOLASIK
Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu. PHOTO: archív MM.

Europoslanec Mikolášik o roku 2015: Východoeurópania dostávajú horšie produkty

Miroslav Mikolášik, slovenský europoslanec za KDH a člen Európskej ľudovej strany zhrnul činnosť výborov, ktorých členom sa stal a priblížil najväčšie otázky, ktorým sa v roku 2015 venovali.

Ste členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Čo považujete za najväčší úspech tohto výboru?

Tento výbor prijíma najviac legislatívnych textov. Je to najaktívnejší výbor parlamentu. V roku 2015 bolo úspechom pripravenie podmienok, na základe ktorých sa EÚ zúčastnila konferencie o zlepšení klímy, tzv. Parížska konferencia COP21. Som rád, že COP 21 priniesla po prvýkrát v histórii zazmluvnenie aj veľkých hráčov, ktorí doteraz neboli ochotní pripojiť sa k iniciatíve EÚ, ktorá je lídrom v snažení v oblasti úpravy klimatických zmien, energetickej politiky, zmeny prístupu k zdrojom a k zvýšeniu obnoviteľných zdrojov energie. Parížska konferencia dokázala pripojiť podpisy aj takých hráčov akými sú USA, India, Čína či Brazília, ktorí sú najväčšími znečisťovateľmi planéty.

Aké témy tvorili vaše rokovania v uplynulom roku okrem COP 21?

Nemenej dôležitými otázkami bola čistota pitnej vody, prítomnosť zdraviu škodlivých pesticídov a iných chemikálií v spodnej vode. Prijali sme aj direktívu o označovaní nápojov s obsahom alkoholu, ktoré doteraz nemali jasne vyznačenú energeticko-kalorickú hodnotu pre konzumenta. Som rád, že tento výbor sa zaoberal aj otázkami, ktoré súvisia s kvalitou potravín. Inicioval som podpisovú akciu o tom, aby EÚ na svojej ploche nerobila rozdiely medzi potravinami bývalých západných a východných krajín. Inými slovami, ukazuje sa, že medzinárodné potravinárske spoločnosti poskytujú inú kvalitu výrobkov pod rovnakým označením v Česku, Maďarsku alebo Slovensku ako v Nemecku, Rakúsku či Holandsku. Je dobré takéto aktivity robiť, aby sme poukazovali na nesprávne, až trestuhodné konanie. Som rád, že výbor šikovne reagoval na rôzne škandály v oblasti zdravotníctva, napríklad ako škandalózna kvalita prsných implantátov, ktoré ohrozovali zdravie žien. Výrobcu týchto nekvalitných zdravotníckych pomôcok sme úplne zlikvidovali. Pre všetkých výrobcov platí, že bude musieť preukázať plnú zdravotnú bezpečnosť.

Vo Výbore pre ľudské práva ste sa venovali porušovaniu ľudských práv predovšetkým v Číne. Zameriavali ste sa na konkrétne prípady?

Sústredili sme sa napríklad na obchodovanie s ľudskými orgánmi v Číne, a to aj v súvislosti s výkonom trestu smrti, čo sú dve rôzne témy. Existujú dohady o tom, že počet trestov smrti v Číne neklesá. Škandalózne je, že sa popravy konajú v nadväznosti na objednávku na transplantáciu orgánu. Po poprave sú orgány poskytované objednávateľom. Je to niečo, čo by oveľa dôslednejšie mala sledovať aj európska diplomacia. Vieme, že EÚ má vlastný diplomatický zbor, ktorého veľvyslanci v rôznych krajinách zastupujú EÚ. Kladiem si otázku, či európsky veľvyslanec v Číne, pri uzatváraní obchodov dostatočne pripomína dodržiavanie ľudských práv. Tiež sa pýtam, či dáva EÚ dostatočné podmienky pri uzatváraní jednotlivých obchodov. Žiadame odstránenie týchto postupov proti ľudským právam.

Viac..  Členské krajiny EÚ prijali nariadenie o obnove prírody

Ako predseda pracovnej skupiny ste sa venovali aj príprave rôznych akcií. O čo išlo?

V minulom roku sme mali desať vysoko odborných akcií za účasti najlepších odborníkov, výskumníkov, profesorov a vedcov na témy bioetika a ľudská dôstojnosť. Skupina Európskej ľudovej strany je známa tým, že prináša aktuálne témy na informovanie poslancov, aby sa vedeli postaviť k jednotlivým otázkam, a aby sa dokázali v citlivých otázkach rozhodovať nie pod vplyvom politických skupín, ktoré zastupujú, ale hlavne s informáciami, ktoré sú vedecky podložené. V rámci bioetiky sme sa ale zaoberali používaním dospelých kmeňových buniek na tzv. regeneratívnu medicínu, ktorá vie liečiť konkrétne diagnózy, alebo citlivé otázky starnutia populácie. Tiež sme tu mali špičkových svetových profesorov v oblasti možností a ovplyvnenia liečby ľudí s Dawnovým syndrómom. Mali sme masívnu podporu aj od poslancov zo Štrasburgu, ktorí sem prichádzali a zaujímali sa o túto tému, a prítomný bol aj komisár Európskej Komisie pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas.

Aké citlivé otázky myslíte?

Napríklad nedávna škandalózna udalosť, ktorá vypukla v USA kedy sa medzinárodná spoločnosť, ktorá sa venuje poskytovaniu bezpečného potratu dopúšťala eticky neprípustných operácií. Predávali časti tiel potratených detí na trhu a cenu si stanovili podľa „kvality poskytnutého tovaru“. Zorganizovali sme k tomu seminár, pretože táto firma poskytuje služby aj v Európe. Na seminári  sme si kládli otázku ako postupuje európska časť firmy.

Čo považujete za svoj poslanecký úspech v roku 2015?

Pri prerokúvaní súhrnnej správy o stave ľudských práv v Európe a vo svete som ponúkol päť pozmeňujúcich návrhov na rôzne témy. Jednou z nich bola otázka náhradného materstva, ktoré sa masívne vykonáva v niektorých krajinách sveta, najmä v Indii. Ekonomicky závislá časť žien sa necháva zneužiť na vynosenie dieťaťa iným ľuďom za peniaze. Dochádza ku kúpeniu si ženy, ktorá vynosí dieťa a po jeho narodení jej ho odoberú a dajú peniaze. Ako lekár viem, že matka má vzťah k dieťaťu, ktoré vynosí a aj dieťa má vzťah k nej. Toto puto sa násilne trhá a dieťa sa stáva tovarom. Takéto praktiky sa podobajú otrokárskym praktikám v časoch, kedy boli ľudské práva potláčané. Som rád, že môj návrh na odsúdenie tohto konania bol prijatý a veľkou väčšinou Parlamentu aj odsúhlasený.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal europoslanec Miroslav Mikolášik.

O vik

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Európsky parlament prijal pravidlá o ľudských právach a životnom prostredí pre firmy

Európski poslanci schválili v stredu nové pravidlá, ktoré zaväzujú firmy zmierniť ich negatívny vplyv na …

Consent choices