Spravodajca Andreas Schwab o nových pravidlách kybernetickej bezpečnosti

Hackerské útoky môžu spôsobiť značné škody nielen občanom, ale i firmám alebo štátom. Ukázalo sa to v prípade internetových útokov na Estónsko v roku 2015 alebo útoku na Sony v roku 2014. V snahe ochrániť služby akými sú dodávky elektriny alebo letecká doprava, sa EÚ snaží prijať spoločné pravidlá kybernetickej bezpečnosti. 

Prečo EÚ potrebuje pravidlá ohľadne kybernetickej bezpečnosti? Čo je ich cieľom?

Potrebujeme tu európsky prístup, pretože máme mnoho infraštruktúr, ktoré sú medzi sebou vzájomne poprepájané. A ak pre tieto cezhraničné infraštruktúry nezabezpečíme primeranú ochranu, budeme mať problémy.

Netýka sa to celej infraštruktúry ale len jej digitálnych súčastí a aj to len v niektorých odvetviach, ako napríklad energetika alebo doprava, ktoré sú kľúčovými odvetviami európskeho hospodárstva.

Čo všetko budú tieto nové pravidlá obsahovať?

Členské štáty sa budú musieť v prvom rade postarať o to, aby túto legislatívu zamerali na tú správnu infraštruktúru. Subjektom pôsobiacim v príslušných oblastiach smernica ukladá viacero povinností – budú musieť vytvoriť systémy na zvýšenie odolnosti.

Táto smernica obsahuje bezpečnostné predpisy nielen pre prevádzkovateľov dôležitej infraštruktúry ale i pre poskytovateľov digitálnych služieb. O koho tu presne ide?

Hovoríme tu o vyhľadávacích službách, platformách elektronického obchodovania a poskytovateľoch cloudových riešení. Aj keď dôležitú infraštruktúru priamo neobsluhujú, sú pre ňu predsa len dôležité.

Viac..  Jozef Mihál: Žijeme v zvláštnej dobe, keď už existujú “kazítka”, ktoré treba legislatívne zakázať

Všetky tieto subjekty už majú svoju ochranu proti kybernetickým útokom. Chceme od nich len to, aby o útokoch informovali príslušné národné úrady. A nehovoríme tu o všetkých útokoch, ale len o tých vážnejších. Takže by s tým nemali mať veľa práce.

Aký prínos z toho budú mať občania EÚ?

Mnohé služby, ktoré ľudia využívajú, ako napríklad energetika, doprava a bankovníctvo, sú čoraz viac a viac digitalizované. Všetky tieto oblasti sú vo veľkej miere závislé na štruktúrach, ktoré síce ľudia nevidia, ale ktoré zabezpečujú, aby tieto služby fungovali. A ak sa postaráme o to, aby boli tieto štruktúry bezpečnejšie a odolnejšie, pre európskych občanov to bude predstavovať jasnú výhodu.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices