mikolasik
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: Redakcia/MM.

Miroslav Mikolášik: Je našou povinnosťou prijať všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby strava určená pre deti bola vyvážená

Európsky parlament v stredu vetoval návrh celoúnijných pravidiel, podľa ktorých by potraviny určené pre dojčatá a malé deti mohli aj naďalej obsahovať až trikrát viac cukru, ako odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Poslanci zdôraznili, že takto nastavené pravidlá by nechránili dojčatá a malé deti pred obezitou, a navrhli, aby podiel cukru v potravinách pre deti odrážal odporúčania WHO.

„Dnešné hlasovanie je dôležitým krokom v úsilí zabezpečiť, že pravidlá EÚ týkajúce sa potravín pre nemluvňatá budú navrhnuté tak, aby sa najväčší zreteľ kládol na ich zdravie. Návrh Európskej komisie by umožňoval, aby tieto potraviny obsahovali vyššie hladiny cukru, ako odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Tak vysoký obsah cukru v potravinách, najmä v tak útlom veku, by prispeli k nárastu detskej obezity a mohol by ovplyvniť rozvoj chuťových preferencií detí. Množstvo pridaného cukru by najmä pri dojčatách a malých deťoch malo byť udržané na čo najnižšej úrovni,“ uviedol spravodajca námietky, poslanec Keith Taylor (Zelení/EFA, UK).

Návrh Európskej komisie je podľa poslancov „v rozpore so všetkými zdravotnými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a vedeckých výborov v členských štátoch, ktoré odporučili výrazné zníženie celkového príjmu cukru.“

WHO odporúča obmedziť príjem voľných cukrov na menej ako 10 % celkového príjmu energie. Komisiou predložený návrh však umožňoval, aby 30 % energie v potravinách pre malé deti aj naďalej pochádzalo z cukru (7,5 g cukru/100 kcal zodpovedá 30 kcal z cukru v 100 kcal energie).

Nakoľko „nesprávne stravovanie je v súčasnosti zďaleka najčastejšou skrytou príčinou chorôb a úmrtí na celom svete – častejšou ako tabak, alkohol a nedostatok fyzickej aktivity dokopy (…) maximálne povolené množstvo cukru by sa malo v súlade s odporúčaniami WHO podstatne znížiť,“ tvrdia poslanci.

Parlament tiež vyjadril presvedčenie, že v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti by nové technológie, ako napr. geneticky modifikované organizmy a nanotechnológie, ktorých dlhodobé riziká nie sú známe, mali byť v týchto potravinách zakázané.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

Označovanie

Z označenia spracovaných detských potravín a zo súvisiacich marketingových kampaní by malo byť podľa poslancov jasné, že tieto produkty nie sú vhodné pre dojčatá mladšie ako šesť mesiacov. Propagácia týchto výrobkov by tiež nemala byť v rozpore s odporúčaním o výlučnom dojčení počas prvých šiestich mesiacov života dieťaťa.

Ďalší postup

Námietka Európskeho parlamentu voči delegovanému aktu Komisie bola schválená pomerom hlasov 393 (za): 305 (proti): 12 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci tak vrátili legislatívny akt Komisii na prepracovanie.

Poznámka pre editorov

Navrhovaný akt sa týka osobitných požiadaviek na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín pre dojčatá a malé deti a odvoláva sa na článok 11 nariadenia EP a Rady (EÚ) 609/2013 (tzv. nariadenie Parnuts – vzťahujúce sa na potraviny určené na osobitné výživové účely), ktorý umožňuje Komisii prijať delegované akty určujúce špecifické požiadavky na zloženie, označovanie a informácie týkajúce sa potravín v pôsobnosti nariadenia. Európsky parlament má však právo tieto delegované akty EK vetovať, pokiaľ s ich obsahom nesúhlasí.

Reakcie slovenských poslancov

„Pokiaľ budú deti vo zvýšenej miere prijímať cukor už v útlom veku, nepodarí sa nám odstrániť obezitu ani mnohé iné civilizačné ochorenia, ktoré s ňou priamo súvisia. Je našou povinnosťou prijať všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby strava určená pre deti bola vyvážená,“ uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices