EÚ chce ukončiť sýrsky konflikt a umožniť sýrskemu ľudu žiť v mieri vo vlastnej krajine

Sýrska kríza postupne prerástla v najväčšiu humanitárnu katastrofu sveta. Európska únia je spolu so svojimi členskými štátmi najväčším poskytovateľom podpory, ktorá presahuje 5 miliárd EUR na humanitárnu, rozvojovú, hospodársku a stabilizačnú pomoc.

Podpora EÚ smeruje k Sýrčanom vo vlastnej krajine, ako aj k utečencom a do krajín, v ktorých sa nachádzajú (Libanon, Jordánsko, Turecko a Irak).

Vzťahy EÚ so Sýriou

EÚ od roku 2011 pozastavila svoju spoluprácu so sýrskou vládou a naďalej pokračuje v reštriktívnych opatreniach. EÚ od samého začiatku odsudzuje porušovanie ľudských práv v Sýrii.

Cieľom EÚ je ukončiť konflikt a umožniť sýrskemu ľudu žiť v mieri vo vlastnej krajine. EÚ je plnoprávnym členom a aktívnym účastníkom medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie a plne podporuje aktivity pod vedením OSN, najmä úsilie osobitného vyslanca OSN pre Sýriu.

Stabilitu do Sýrie vráti iba proces pod vedením Sýrie, ktorý bude v súlade so zásadami Ženevského komuniké z 30. júna 2012 a v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, najmä 2254 (2015).

Od roku 2011 presiahla podpora Sýrie čiastku sumu 2.6 miliárd EUR. EÚ poskytuje okamžitú humanitárnu pomoc a nehumanitárnu pomoc na pokrytie strednodobých potrieb.

Humanitárna pomoc1.037 miliardy EUR na núdzové záchranné reakcie, potraviny, vodu a prístrešie pre milióny Sýrčanov v Sýrii a v susedných krajinách.

Na nehumanitárnu pomoc vyčlenila EK 1.6 miliardy EUR vrátane:

  • 961 miliónov EUR z nástroja európskeho susedstva (ENI) na riešenie strednodobých potrieb sýrskych utečencov žijúcich v Sýrii, Libanone a Jordánsku (vzdelávanie, živobytie, zdravie, prístup k základným službám);
  • 180 miliónov EUR z makrofinančnej pomoci (MFA) Jordánsku s cieľom pomôcť pri zvládaní prílevu sýrskych utečencov;
  • 180 miliónov EUR z nástroja na podporu stability a mieru určených na programy pomoci v oblastiach Sýrie ovládaných opozíciou;
  • 249 miliónov EUR z nástroja predvstupovej pomoci (IPA) Turecku
  • 26 miliónov EUR z Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;
  • 26 miliónov EUR prostredníctvom Nástroja rozvojovej spolupráce (DCI).

Regionálny trustový fond EÚ

Od jeho vzniku v decembri 2014 sa väčšina nehumanitárnej pomoci krajinám susediacim so Sýriou realizuje prostredníctvom Regionálneho trustového fondu EÚ. Ide o jeden flexibilný a rýchly systém poskytovania pomoci, ktorý vznikol zlúčením rôznych finančných nástrojov EÚ a príspevkov členských štátov.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

Fond sa zameriava najmä na dlhodobé potreby sýrskych utečencov v susedných krajinách ako Jordánsko, Libanon, Turecko a Irak.

Vďaka nedávnemu prísľubu prostriedkov vo výške 52 miliónov zo 17 členských štátov a príspevkom z rôznych nástrojov EÚ sa vo Fonde zhromaždilo až 645 miliónov EUR. Ďalšie prostriedky budú poskytnuté v roku 2016 a neskôr.

Dopady pomoci EÚ v Sýrii

Humanitárna pomoc

Vďaka pomoci EÚ získalo prístup k pitnej vode, sanitácii a hygiene približne 2 milióny ľudí; 850 000 ľudí získalo potraviny, 1 milión získal nepotravinovú pomoc a prístrešie, 350 000 sýrskych detí bolo zahrnutých do programov na ochranu detí.

Humanitárna pomoc EÚ je nestranná, nezávislá a smeruje k ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich etnickú alebo náboženskú príslušnosť. V praxi sa realizuje prostredníctvom OSN, medzinárodných organizácií ako aj partnerom z medzinárodných mimovládnych organizácií.

Nehumanitárnu pomoc  poskytuje EÚ prostredníctvom nástroja európskeho susedstva, ide o pomoc zameranú na vzdelávanie či podporu občianskej spoločnosti. Vďaka nej 2.3 milióny detí získali lepší prístup k vzdelávaniu na základných a stredných školách, Okrem toho boli vytvorené núdzové pracovné miesta pre viac ako 11,367 Sýrčanov (vrátane 4,000 pracovných príležitostí pre ženy) a boli poskytnuté mikro-granty pre malé podniky.

Okrem toho, Komisia prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva podporuje aj obhajcov ľudských práv a sýrskych novinárov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices