PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť budú najmä ochranu žien a zdravé stravovanie na školách

Migračná kríza: Rozprava k mimoriadnemu samitu EÚ – Turecko a k jarnému zasadnutiu Európskej rady

Výsledky samitu EÚ – Turecko k utečeneckej kríze, ktorý sa uskutoční 7. marca, a témy, ktorými sa hlavy štátov a vlád budú zaoberať na jarnom zasadnutí Európskej rady v dňoch 17. – 18. marca, budú v stredu dopoludnia predmetom plenárnej rozpravy s holandským ministrom zahraničných vecí Bertom Koendersom zastupujúcim Radu EÚ a predsedom Európskej komisie  Jeanom-Claudom Junckerom.

Ochrana utečeniek: Poslanci vyzvú na celoúnijné opatrenia

Reforma politík a postupov EÚ v oblasti azylu a migrácie musí obsahovať aj opatrenia na zaistenie bezpečnosti žien žiadajúcich o azyl, ktoré často cestujú s malými deťmi alebo staršími členmi rodiny. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom budú poslanci hlasovať v utorok. Plénu sa tesne pred hlasovaním prihovorí vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.

Rozprava so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom

Predseda švédskej vlády Stefan Löfven predstúpi v stredu popoludní pred poslancov, aby s nimi prediskutoval aktuálnu situáciu v Európskej únii. Rozprava bude zavŕšená tlačovou konferenciou, na ktorej sa spolu so švédskym premiérom zúčastní predseda EP Martin Schulz. Stefan Löfven je predsedom švédskej vlády od októbra 2014, kedy sa postavil na čelo prvej koalície sociálnych demokratov a zelených v krajine.

Mlieko a ovocie na školách: Podpora vzdelávania v oblasti zdravého stravovania

Školáci v celej EÚ budú už čoskoro profitovať z lepšie financovaného programu na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny na školách, ktorý bude klásť väčší dôraz na vzdelávanie v oblasti zdravých stravovacích návykov. Nariadenie, na ktorého znení sa už poslanci dohodli s ministrami EÚ, bude v pondelok predmetom rozpravy a v utorok hlasovania. Po jeho schválení dôjde k zlúčeniu samostatných programov ovocia a zeleniny a mlieka a k zvýšeniu ročného rozpočtu programu z 230 na 250 miliónov eur.

Zintenzívnenie boja proti prenosným chorobám zvierat

Opatrenia zamerané na predchádzanie a zastavenie šírenia zvieracích chorôb, akými sú napríklad vtáčia chrípka či africký mor ošípaných, budú v pondelok predmetom plenárnej rozpravy. V utorok poslanci rozhodnú, či odobria návrh nariadenia, ktoré sa zameriava na boj proti chorobám zvierat prenosných na iné zvieratá a často aj na ľudí. Legislatívny text, na ktorom sa EP neformálne dohodol s Radou (ministrov) EÚ v júni 2015, kladie zvýšený dôraz na prevenciu a odráža dosiahnutý vedecký pokrok.

Obmedzenie používania antibiotík v poľnohospodárstve

Boj proti rastúcej odolnosti baktérii voči dnešným v poľnohospodárstve využívaným antibiotikám si podľa poslancov vyžaduje obmedzenie ich používania a vyvinutie nových antimikrobiálnych liekov.  Parlament bude preto vo štvrtok hlasovať o svojej predstave aktualizácie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa veterinárnych liečiv. Poslanci sa pravdepodobne budú zasadzovať za zákaz kolektívnej a preventívnej aplikácie antibiotík na zvieratách a za podporu výskumu za účelom vyvinutia nových liekov.

Cigarety: Parlament sa vyjadrí k protipašeráckym dohodám EÚ s tabakovými spoločnosťami

Európska únia potrebuje lepšie kontrolné nástroje, aby dokázala dôsledne vyhodnotiť efektivitu dohôd proti falšovaniu a pašovaniu cigariet, ktoré uzavrela so štyrmi najväčším tabakovými spoločnosťami. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať v stredu. Poslanci nie sú spokojní s hodnotiacou správou Komisie týkajúcej sa dohody so spoločnosťou Philip Morris International (PMI), ktorej platnosť vyprší v júli 2016

Viac..  R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Whistlebloweri: Medzinárodná ochrana informátorov

Možnosti zlepšenia ochrany informátorov budú v stredu predmetom plenárnej rozpravy so zástupcami Rady a Komisie, v rámci ktorej časť poslancov pravdepodobne poukáže na prípad informátora a zakladateľa webovej stránky WikiLeaks Juliana Assanga.

Vysielanie pracovníkov do zahraničia: Nové pravidlá na dohľad

Čerstvý návrh na revíziu pravidiel pre pracovníkov, ktorí sú zamestnaní v jednom členskom štáte, dočasne sú však zamestnávateľom vyslaní za jeho hranice v rámci EÚ, bude v utorok popoludní predmetom plenárnej rozpravy s komisárkou pre zamestnanosť Marianne Thyssen. Poslanci budú o novom legislatívnom návrhu diskutovať okamžite po jeho formálnom predložení kolégiom komisárov.

Kapitálové požiadavky verzus dostupnosť úverov: Postoj EP k bankovej únii

Dosiahnutý pokrok pri vytváraní bankovej únie a požiadavky Parlamentu do budúcnosti  budú vo štvrtok predmetom plenárnej rozpravy a hlasovania. Predložený text nelegislatívneho uznesenia,  ktorého autorom je poslanec Roberto Gualtieri (S&D, IT), žiada Komisiu a orgány bankového dohľadu, aby posúdili dopad zvyšovania kapitálových požiadaviek v súčasnej a budúcej legislatíve na schopnosť bánk poskytovať úvery. Poslanci sa tiež vyjadria k navrhovanému systému ochrany vkladov EÚ

Koniec bankového tajomstva v Andorre pre občanov EÚ

Parlament sa v stredu prostredníctvom uznesenia vyjadrí k dohode s Andorrským kniežatstvom, ktorá sťaží občanom EÚ ukrývanie kapitálu pred ich vnútroštátnymi daňovými orgánmi. Dohoda zavedie od roku 2018 automatickú výmenu informácií medzi úradmi v Andorre a v členských štátoch o účtoch vedených na mená svojich občanov.

Čierna Hora a Macedónsko: Pokrok v integrácii do EÚ za rok 2015

Parlament bude v stredu diskutovať s komisárom pre rozširovanie EÚ Johannesom Hahnom o minuloročnom reformnom úsilí Čiernej Hory a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko. Poslanci privítajú pokrok oboch krajín na ceste k členstvu v EÚ. Zároveň však vyzvú Skopje na plnú implementáciu dohôd na prekonanie politickej krízy z leta 2015. Parlament tiež načrtne, v ktorých oblastiach reformného úsilia obe krajiny zaostávajú – posilnenie právneho štátu, slobody vyjadrovania a boja proti korupcii.

Utečenecká kríza: Vydrží dojednané prímerie v Sýrii?

Poslanci budú v utorok popoludní v rámci rozpravy o najnovšom vývoji v Sýrii diskutovať o prímerí sprostredkovanom Spojenými štátmi a Ruskou federáciou, ktoré vstúpilo do platnosti 27. februára. Krehký pokoj zbraní by mal uľahčiť humanitárny prístup do vojnou najviac postihnutých oblastí a posilniť vzájomnú dôveru pred obnovením ženevských mierových rozhovorov 7. marca.

Utečenecká kríza: Rozprava o situácii v Eritrei

Poslanci budú v stredu diskutovať o zhoršujúcej sa politickej situácii, upadajúcom právnom štáte a čoraz viac obmedzovaných ľudských právach v Eritrei. Eritrejčania patria medzi najčastejších žiadateľov o azyl v EÚ. Poslanci sa pravdepodobne vyjadria aj k politickým väzňom, časť ktorých je v krajine zadržiavaná už viac ako desaťročie bez formálneho obvinenia. Parlament prijme uznesenie k situácii v krajine vo štvrtok.

O dac

Odporúčame pozrieť

bilcik

V. Bilčík: Čierna Hora má nádej na vstup do EÚ, no hrozí jej vláda s proruskými politikmi

Európsky parlament v stredu v Štrasburgu schválil správu o Čiernej Hore. Ide o dôležitý politický …

Consent choices