zdrave-jedlo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Mlieko a ovocie na školách: Poslanci zvyšujú podporu vzdelávania v oblasti zdravého stravovania

Školáci v celej EÚ budú už čoskoro profitovať z lepšie financovaného programu na podporu konzumácie mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny na školách, ktorý bude klásť väčší dôraz na vzdelávanie v oblasti zdravých stravovacích návykov. Nariadenie, na ktorého znení sa poslanci dohodli s ministrami EÚ v decembri 2015 a ktorého text v utorok schválil Európsky parlament, zlúči v súčasnosti samostatné programy distribúcie ovocia a mlieka a zvýši ich ročný rozpočet z 230 na 250 miliónov eur.

„Zdravá a vyvážená strava je základom dobrého zdravia, spotreba ovocia, zeleniny a mlieka však v celej EÚ klesá. Z tohto dôvodu je nanajvýš potrebné posilniť program distribúcie ovocia, zeleniny a mlieka na školách, a to prostredníctvom navýšenia jeho rozpočtu, ako aj jeho väčšieho zamerania na vzdelávanie v oblasti zdravého stravovania. Parlament tiež zabránil členským štátom jednostranne znížiť rozpočet programu či zmeniť kritéria prerozdeľovania prostriedkov EÚ medzi jednotlivé štáty, čím posilnil jeho stabilitu,“ uviedol spravodajca nariadenia, poslanec Marc Tarabella (S&D, BE).

Väčší dôraz na vzdelávanie a spravodlivejšie rozdelenie financií

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využívať tento dobrovoľný program, budú musieť intenzívnejšie podporovať vzdelávanie v oblasti zdravých stravovacích návykov, lokálne vyprodukovaných potravín, ekologického poľnohospodárstva, udržateľnej poľnohospodárskej produkcie a boja proti plytvaniu potravinami. Podporiť by mali aj aktivity zamerané na znovuobnovenie vzťahu detí k poľnohospodárstvu, napríklad prostredníctvom návštev na farmách.

Parlamentu sa podarilo presadiť zvýšenie rozpočtu školského mliečneho programu o 20 miliónov eur na konečných 100 miliónov eur ročne. Rozpočet programu na podporu konzumácie ovocia a zeleniny na školách zostane na úrovni 150 miliónov eur ročne.

Poslanci tiež zaistili spravodlivejšie rozdelenie prostriedkov EÚ medzi členské štáty, a to zavedením dvoch základných kritérií prerozdeľovania: prvým je podiel šesť až desaťročných detí na celkovej populácii daného členského štátu a druhým stupeň rozvoja jeho regiónov. V prípade mlieka a mliečnych výrobkov by sa mala brať do úvahy miera doterajšieho využívania prostriedkov zo školského mliečneho programu, ktorá by sa mala vyvážiť zavedením minimálnej sumy ročnej podpory Únie na dieťa.

Výber zdravších potravín

Poslanci v rámci vyjednávaní o zozname potravín, ktoré budú môcť byť v rámci programu distribuované na školách, presadili nasledovné:

  • prednostne budú distribuované čerstvé miestne potraviny, ktorých konzumácia aktuálne klesá. Povolené budú aj spracované potraviny, napríklad polievky, kompóty, džúsy, jogurty a syry, avšak iba za predpokladu, že okrem nich školy distribuujú aj čerstvé ovocie a zeleninu, konzumné mlieko či jeho bezlaktózovú obdobu,
  • potraviny s pridanými sladidlami či umelými zvýrazňovačmi chuti nebudú môcť byť zaradené do programu. Distribúcia produktov s obmedzeným množstvom pridaného cukru, soli alebo tuku bude umožnená iba pri dodržaní striktných podmienok vrátane súhlasu vnútroštátnych orgánov pre zdravie a výživu,
  • výrobky obsahujúce pridané ovocie, oriešky alebo kakao, napríklad čokoládové mlieko, ovocné jogurty či iné prírodne ochutené mliečne výrobky, budú môcť byť distribuované v rámci školského programu, v takýchto prípadoch však EÚ uhradí iba cenu mliečnej zložky daného výrobku.

Ďalší postup

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Európsky parlament schválil text nariadenia, na ktorého znení sa poslanci v decembri 2015 dohodli s členskými štátmi, pomerom hlasov 584 (za): 94 (proti): 32 (zdržalo sa hlasovania). Nové pravidlá musí ešte formálne schváliť Rada (ministrov) EÚ. Účinnosť nadobudnú 1. augusta 2017.

Súvislosti

Školský mliečny program vznikol v roku 1977. Program podpory konzumácie ovocia v školách, ktorého súčasťou je aj vzdelávací rozmer, vznikol v roku 2009. Oba programy majú za cieľ podporovať konzumáciu ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, doteraz však fungovali v odlišných legislatívnych a finančných rámcoch.

Na školskom mliečnom programe participuje všetkých 28 členských štátov Únie, program podpory konzumácie ovocia využíva 25 členských štátov (všetky s výnimkou Spojeného kráľovstva, Fínska a Švédska). V školskom roku 2013/2014 bolo do ovocného programu zapojených 10 miliónov detí, na mliečnom programe participovalo 19 miliónov školákov.

Konzumácia ovocia, zeleniny a mlieka klesá v celej Európe. Nadváhou trpí v EÚ viac ako 20 miliónov detí, pričom dospievajúci mladí ľudia skonzumujú v priemere iba 30 až 50 % odporúčaného denného príjmu ovocia a zeleniny.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices