Cigarety: Poslanci nesúhlasia s obnovením protipašeráckych dohôd EÚ s tabakovými spoločnosťami

Väčšina poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom v stredu schváleného nelegislatívneho uznesenia vyzvala Európsku komisiu, aby neobnovila dohodu proti falšovaniu a pašovaniu cigariet so spoločnosťou Philip Morris International (PMI), ktorej platnosť vyprší v júli 2016. EÚ by sa namiesto toho mala zamerať na využívanie existujúcich vlastných a medzinárodných nástrojov určených na boj proti pašovaniu, uvádza sa v uznesení.

Uznesenie vyjadruje pochybnosti nad reálnou účinnosť dohody medzi EÚ a PMI. Tá podľa poslancov spočiatku prispela k obmedzeniu pašovania cigariet, vzniknutú medzeru na čiernom trhu však okamžite zaplnili lacné neznačkové, takzvané biele cigarety, nezákonný predaj ktorých dosiahol výrazný nárast.

Na základe dohôd proti falšovaniu a pašovaniu cigariet sa štyria veľkí producenti tabakových výrobkov dohodli na úhrade sumy 2,15 miliárd usd v prospech EÚ a jej členských štátov výmenou za stiahnutie žalôb za stratu príjmov z ciel, o ktoré Únia prišla v dôsledku nelegálneho obchodu s cigaretami. Tabakové spoločnosti sa tiež zaviazali aktívne sa podieľať na boji proti pašovaniu a falšovaniu tabakových výrobkov.

Pretrvávajúca strata príjmov z ciel a daní a možný konflikt záujmov

Uznesenie konštatuje, že nezákonný obchod s tabakovými výrobkami, a najmä pašovanie a falšovanie cigariet, naďalej spôsobuje EÚ a jej členským štátom straty príjmov v oblasti ciel, DPH a spotrebných daní, ktoré presahujú 10 miliárd eur ročne.

Parlament tiež znepokojuje možný konflikt záujmov Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorého rozpočet je čiastočne financovaný z ročných poplatkov získaných na základe dohôd proti falšovaniu a pašovaniu cigariet od tabakového priemyslu.

Využitie nástrojov EÚ a WHO namiesto dohôd s tabakovým priemyslom

Namiesto obnovenia dohody s PMI by sa Komisia mala zamerať na dôslednú implementáciu smernice o tabaku z roku 2014, ktorá prináša efektívne nástroje boja proti pašovaniu a falšovaniu cigariet, napríklad interoperabilný systém vyhľadávania a sledovania cigariet (Track and Trace) na úrovni EÚ. Tabaková smernica nadobudne účinnosť v roku 2019.

Členské štáty by mali ratifikovať protokol k Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku (FCTC), ktorý sa snaží o to isté na medzinárodnej úrovni. Poslanci tiež zdôraznili, že zmluvné strany protokolu WHO sa zaviazali chrániť svoje politiky v oblasti verejného zdravia pred komerčnými záujmami tabakového priemyslu, na ktorý by zároveň nemali byť delegované žiadne záväzky zmluvných strán.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Na preklenutie časovej medzery medzi vypršaním dohody s PMI a plnou vymáhateľnosťou všetkých ustanovení tabakovej smernice bude podľa poslancov potrebné prijať doplňujúcu právnu úpravu, návrh ktorej by mala čo najskôr predložiť Komisia. Súčasťou takéhoto dočasného predpisu by mali byť opatrenia na vyhľadávanie a sledovanie cigariet PMI, zadržanie pašovaných cigariet tohto výrobcu a na boj proti nezákonnému predaju lacných bielych cigariet.

Parlament preto vyzval Komisiu, aby nepredĺžila dohodu s PMI a zabezpečila maximálnu transparentnosť interakcií s tabakovým priemyslom.

Súvislosti

Dohody o spolupráci podpísala EÚ so štyrmi tabakovými koncernami. Ide o spoločnosti Philip Morris International (PMI) – od roku 2004, Japan Tobacco International (JTI) – od roku 2007, Imperial Tobacco Limited (ITL) a British American Tobacco (BAT) – obe od roku 2010. V týchto zmluvách sa dané spoločnosti zaviazali uhradiť Európskej únii a jej členským štátom celkovú sumu 2,15 miliárd usd výmenou za to, že EÚ stiahne žaloby za stratu príjmov z ciel, o ktoré Únia prišla v dôsledku nelegálneho obchodu s cigaretami. Záväzok PMI predstavoval sumu 1,25 miliárd usd v rámci 12 rokov, zvyšok mali vyplatiť ďalšie tri tabakové spoločnosti. Z týchto výnosov putovalo 90% do pokladníc členských štátov, 10% zostalo v rozpočte EÚ.

Tabakové koncerny sa tiež zaviazali, že v snahe zabrániť, aby ich výrobky skončili v rukách zločincov, budú produkovať iba množstvá potrebné na uspokojenie dopytu legálneho trhu. Zároveň prisľúbili, že svoje výrobky budú predávať iba legitímnym klientom a zavedú systém, ktorý umožní orgánom činným v trestnom konaní identifikovať cigarety, s ktorými sa obchoduje nezákonne.

Parlament ešte v roku 2006 vyzval Komisiu a členské štáty, aby využili platby PMI na financovanie opatrení, ktoré by zabránili pašovaniu a falšovaniu cigariet. Prostriedky, ktoré takto získa Komisia či členské štáty totiž nie sú účelovo viazané.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices