Utečenky: Poslanci žiadajú citlivý prístup a lepšiu ochranu žiadateliek o azyl

Reforma politík a postupov EÚ v oblasti azylu a migrácie musí obsahovať aj opatrenia na zaistenie bezpečnosti žien žiadajúcich o azyl, ktoré často cestujú s malými deťmi alebo staršími členmi rodiny. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v utorok schválil Európsky parlament.

„Toto uznesenie upozorňuje na mimoriadne citlivú situáciu utečeniek v Európskej únii. Utiekli pred prenasledovaním vo svojich krajinách, podnikajúc nebezpečnú cestu v snahe dostať sa na bezpečné miesto. Po príchode do prijímacích centier tieto zraniteľné ženy, ktoré môžu byť obeťou sexuálneho násilia, obchodovania s ľuďmi alebo ďalších násilných trestných činov, čelia ďalším prekážkam, ktoré len zhoršujú ich už tak ťažkú pozíciu,“ uviedla spravodajkyňa uznesenia Mary Honeyball (S&D, UK). Jej uznesenie plénum podporilo pomerom hlasov 388 (za): 150 (proti): 159 (zdržalo sa hlasovania).

Rodovo špecifické azylové konanie

Azylové politiky a postupy, vrátane posudzovania žiadostí o azyl, musia zohľadňovať špecifiká pohlaví, uvádza sa v uznesení. Poslanci zároveň požadujú, aby rodové formy násilia, medzi ktoré patrí napríklad znásilnenie, sexuálne násilie, mrzačenie ženských genitálií, nútené manželstvo, domáce násilie a ďalšie, boli považované za legitímny dôvod žiadosti o azyl v EÚ. Parlament tiež poukázal na potrebu zohľadniť potreby LGBTI osôb v prijímacích zariadeniach, v ktorých je na nich páchané násilie bežným javom.

Za účelom zohľadnenia špecifických potrieb žien v azylovom procese a v prijímacích zariadeniach uznesenie žiada zabezpečiť nasledovné:

  • oddelené priestory na spanie a sanitárne zariadenia pre ženy a mužov,
  • prítomnosť personálu ženského pohlavia, ktorý so žiadateľkami o azyl vykoná pohovor a zabezpečí tlmočenie,
  • posttraumatické poradenstvo pre ženy, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia,
  • starostlivosť o deti počas preverovania a azylových pohovorov,
  • informovanosť žiadateliek o práve podať žiadosť o azyl nezávisle od svojho manžela a zabezpečenie právneho postavenia, ktoré je nezávislé od postavenia ich manžela,
  • odbornú prípravu personálu určeného na prácu so žiadateľkami o azyl a
  • náležitú právnu pomoc pre ženy v prijímacích zariadeniach.

Ukončenie zadržiavania detí, tehotných žien a obetí znásilnenia

Viac..  Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Zadržiavanie žiadateľov o azyl len za administratívnym účelom je porušením práva na slobodu, uvádza sa v uznesení. Poslanci vyzvali členské štáty, aby skoncovali so zadržiavaním detí, tehotných a dojčiacich žien a obetí znásilnenia, sexuálneho násilia a obchodovania s ľuďmi, ktoré na ich území žiadajú o azyl.

Parlament sa tiež v záujme zvýšenia bezpečnosti utečeniek zasadil za sprístupnenie bezpečných a zákonných spôsobov na vstup do EÚ pre tých, ktorí utekajú pred konfliktom a prenasledovaním. Bezpečné a legálne azylové cesty by podľa poslancov zasadili ranu prevádzačom, ktorí často zneužívajú migrantov a obchodujú s nimi. Politiky v oblasti neregulárnej migrácie by zároveň podľa uznesenia nemali brániť v prístupe k azylovému konaniu EÚ.

Rodová rovnosť v práci EP

Parlament tiež pomerom hlasov 453 (za): 173 (proti): 79 (zdržalo sa hlasovania) schválil nelegislatívne uznesenie o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu, ktorého autorkou je Angelika Mlinar (ALDE, AT).

O dac

Odporúčame pozrieť

EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Komisia predstavila súbor osvedčených postupov na zabezpečenie účinnosti dublinského nariadenia III, ktoré predsedníčka von der Leyenová oznámila v …

Consent choices