Poslanci zhodnotili reformné úsilie Čiernej Hory a Macedónska za rok 2015

Pokiaľ bývalá juhoslovanská republika Macedónsko dokáže prekonať domácu politickú krízu, usporiadať slobodné a spravodlivé voľby a opätovne nastúpiť na cestu reforiem, odstráni tak hlavné prekážky začatia prístupových rokovaní. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci zároveň prostredníctvom samostatného uznesenia privítali neustály pokrok Čiernej Hory na ceste do EÚ.

Bývala juhoslovanská republika Macedónsko

„Krajina čelí zlomovému obdobiu – nielenže bola pridlho ponechaná pri dverách EÚ ako kandidát, bola tiež konfrontovaná s výzvami tisícov utečencov na jej hraniciach,“ uviedol spravodajca uznesenia Ivo Vajgl (ALDE, SL). „Nastal čas, aby [krajina] urobila nový krok smerom k euroatlantickej integrácii a pokiaľ sa voľby uskutočnia v súlade s demokratickými štandardmi, aby začala rokovania o pristúpení k EÚ,“ dodal.

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 404 (za): 76 (proti): 29 (zdržalo sa hlasovania), vyzýva politické strany krajiny, aby naplnili svoje záväzky vyplývajúce zo štvorstrannej dohody z júna a júla 2015 v celom rozsahu a urýchlili reformný proces. Krajine to podľa poslancov pomôže prekonať politickú krízu a pripraviť slobodné a spravodlivé predčasné parlamentné voľby, ktoré sú aktuálne naplánované na 5. júna. Zároveň sa tým umožní začatie prístupových rokovaní s EÚ, na ktoré Skopje čaká už desaťročie.

Parlament vyjadril Macedónsku uznanie za to, že pri zvládaní veľkého prílevu migrantov a utečencov, ktorý dosiahol len za minulý rok počet 500.000 osôb, konala ako zodpovedný partner. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali Európsku komisiu, aby zvýšila podporu krajine na účely lepšej ochrany hraníc.

Poslanci však zároveň vyjadrili znepokojenie nad rozšírenou korupciou, najmä v štátnej a miestnej správe, pri verejnom obstarávaní a financovaní politických strán. Parlament preto vyzval vládu, aby naliehavo bojovala proti korupcii neselektívnym spôsobom.

Viac..  M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

Čierna Hora

„Čierna Hora je naďalej na západnom Balkáne pozitívnym príbehom a som rád, že naše uznesenie to berie do úvahy,“ uviedol spravodajca Charles Tannock (ECR, UK). „Rok 2016 je pre Čiernu Horu veľmi dôležitý. V roku jej desiateho výročia nezávislosti sa krajina chystá na parlamentné voľby a je v procese kľúčových rokovaní o svojom prípadnom vstupe do NATO,“ dodal.

Poslanci privítali neustály pokrok Čiernej Hory v prístupových rokovaniach, zároveň však poukázali na vážne obavy, ktoré vyvoláva korupcia v krajine, a to najmä pokiaľ ide o oblasť verejného obstarávania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, územného plánovania, privatizácie a výstavby. Parlament privítal vytvorenie protikorupčnej agentúry a vládu v Podgorici vyzval, aby boj proti korupcii zaradila medzi svoje priority.

Parlament vyjadril Čiernej Hore uznanie za príspevok k Úniou vedeným operáciám krízového riadenia a za zavedenie medzinárodných sankcií, okrem iného aj v súvislosti s nezákonnou anexiou Krymu Ruskom a udalosťami na východnej Ukrajine. Poslanci taktiež privítali rozhodnutie NATO pozvať Čiernu Horu, aby pristúpila k aliancii.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices