Pracujete v mimovládnej či neziskovej organizácii? Zúčastnite sa na Výročnom zhromaždení EaP CSF

Riadiaci výbor Východného partnerstva fóra občianskej spoločnosti (EaP CSF) pozýva všetkých na 8. výročie zhormaždenia, ktoré sa bude konať 28. – 30. novembra 2016 v Bruseli v Belgicku. Je potrebné, aby ste nás o svojej účasti informovali.

 

Výročné zhromaždenie Východného partnerstva fóra občianskej spoločnosti je kľúčovou udalosťou vykonávanou ročne od roku 2009.  Je najvyšším rozhodovacím orgánom Východného partnerstva CSF a slúži ako platforma pre diskusiu. Každoročne združuje viac ako 200 zástupcov občianskej spoločnosti z Východného regiónu a EÚ.

Zúčastniť sa môžu:

mimovládne organizácie, think-tanky, neziskové nadácie, odbory, organizácie zamestnávateľov, profesijné zväzy, obchodné komory, podnikateľské asociácie, národné a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti, iní relevantní aktéri občianskej spoločnosti.

Za organizáciu sa môže zúčastniť len jedna osoba.

Cestovné náklady budú preplatené.

Tí, ktorí sa chcú zúčastniť len ako pozorovatelia, musia taktiež predložiť žiadosť.

 

Organizácie občianskej spoločnosti zaoberajúce sa právami žien, vyzývajú k delegácii žien ako zástupcov na tomto výročnom zhromaždení.

Účastníci budú vybraní na základe nasledujúcich kritérií:

  • Spôsobilosť – žiadatelia musia vykazovať mimovládnu činnosť, nesmú byť prívržencom žiadnej politickej strany. Mali by rešpektovať demokratické hodnoty.
  • Rozmanitosť sféry aktivít – uchádzači by sa mali snažiť o efektívnejšie zapojenie občianskej spoločnosti a primerané zastúpenie každej pracovnej skupiny.
  • Účasť v EAP – žiadatelia by mali byť zapojení do aktivít týkajúcich sa priorít  Východného partnerstva (Eastern Partnership).
  • Zapojenie do Východného partnerstva CSF – pozývame všetkých, ktorí sa chcú aktívne zapájať v roku 2016/2017 ,
  • Rotation – v zmysle – organizácie, ktoré sa ešte nikdy nezúčastnili výročných zhromaždení, budú uprednostení.

Uzávierka prihlášok je 20. apríla 2016 (do polnoci).

Formulár žiadosti je nutné vyplniť v anglickom alebo ruskom jazyku.

Všetky dokumenty je potrebné poslať emailom na: support@eap-csf.eu

 

Informácie o formulári, ako aj iné dôležité detaily, sa dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Odporúčame pozrieť

Európski odborári prídu do Bruselu protestovať proti úspornému programu EÚ

Tisíce pracovníkov z celej Európy vrátane Slovenska prídu v utorok (12. 12.) na protestný pochod …

Consent choices