Chceš byť vodičom električky? Dopravný podnik ponúka brigádu.

Dopravný podnik Bratislava ponúka študentom možnosť privyrobiť si. Do svojich radov hľadá vodičov električiek.

Prihlásení študenti po absolvovaní kurzu budú môcť začať brigádovať už toto leto. Študent získa možnosť pracovnej príležitosti v rozsahu, ktorý si určí sám. Efektívna variabilita služieb ponúkne študentom zladiť svoje školské povinnosti s prácou vodiča. Hodinovú mzdu budú mať brigádnici rovnakú ako vodič na plný úväzok, ktorého priemerný mesačný plat je cca 1 102 eur.

Dopravný podnik Bratislava neskôr dokáže študentom ponúknuť aj ďalší spôsob rekvalifikácie na vyššie druhy dopravy – autobusovú alebo trolejbusovú, prípadne ďalšie pracovné možnosti.

Osloviť pri tom chce viacero vysokých škôl napr. Slovenskú technickú univerzitu, Ekonomickú univerzitu, či Univerzitu Komenského, ďalej kontaktné miesta ako študentské agentúry sprostredkujúce brigády pre študentov, kde si hľadajú brigádu. Informácia bude taktiež vo všetkých vozidlách MHD a tiež na zastávkach MHD. Prihlásiť sa môže každý záujemca, ktorý splní požiadavky na výkon práce. Študenti môžu nastúpiť do kurzu už 1. mája 2016 plne v réžii Dopravného podniku Bratislava, kde okrem toho absolvujú aj zdravotnú prehliadku a psychotesty, že sú spôsobilí na túto prácu. Keďže sú s tým spojené aj isté náklady, študent sa zmluvou zaviaže k odpracovaniu určitého objemu práce.

Záujemca musí spĺňať tieto požiadavky:
• vek od 21 rokov
• vodičské oprávnenie skupiny skupiny B
• výpis z registra trestov

V priebehu procesu nástupu zabezpečíme:
• dopravno psychologické vyšetrenie
• vstupnú lekársku prehliadku

Svoje CV posielajte na emailovú adresu vodici@dpb.sk do 13.4.2016.

Viac informácii získate TU.
Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices