Poslanci EP schválili navýšenie rozpočtu na pomoc utečencom a boj proti terorizmu

Európsky parlament v stredu schválil vyčlenenie 100 miliónov eur na núdzovú pomoc pre utečencov v EÚ a dva milióny eur na nových zamestnancov Európskeho centra boja proti terorizmu (ECTC) v rámci Europolu. Poslanci z dôvodu naliehavosti schválili návrh prvého opravného rozpočtu na tento rok v zrýchlenom legislatívnom konaní, ktoré bolo po niečo vyše mesiaci týmto hlasovaním ukončené.

„Vítam návrh, aby sa z rozpočtu EÚ mohla poskytovať núdzová pomoc na území Únie s cieľom riešiť humanitárne dôsledky súčasnej utečeneckej krízy. Parlament konal okamžite – rýchlym schválením tohto opravného rozpočtu,“ uviedol spravodajca opravného rozpočtu José Manuel Fernandes (EPP, PT), ktorý poslanci schválili pomerom hlasov 584 (za): 64 (proti): 33 (zdržalo sa hlasovania).

„Je však poľutovaniahodné, že táto iniciatíva je len ďalším ad hoc mechanizmom zavedeným bez celkovej stratégie riešenia tejto krízy a bez plného rešpektovania výsad Parlamentu ako spoluzákonodarcu, nakoľko tento nový nástroj nie je založený na návrhu v rámci riadneho legislatívneho postupu,“ dodal poslanec Fernandes.

Humanitárna pomoc vo výške 100 miliónov eur je reakciou na súčasný prílev utečencov a migrantov do EÚ a predstavuje prvú časť nového nástroja núdzovej pomoci v celkovom objeme 700 miliónov eur, ktorý 2. marca navrhla Európska komisia. Financie bude možné využiť na potravinovú pomoc, neodkladnú zdravotnú starostlivosť, prístrešia, vodu, sanitárne a hygienické zariadenia, ochranu a vzdelávanie.

V súvislosti v nedávnymi teroristickými útokmi by malo dôjsť k personálnemu posilneniu Európskeho centra boja proti terorizmu (ECTC), ktoré bolo v rámci Europolu zriadené 1. januára 2016 a malo by sa stať centrálnym orgánom boja proti terorizmu v EÚ. Poslanci v rámci opravného rozpočtu za týmto účelom schválili vyčlenenie dvoch miliónov eur.

Viac..  Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

Potreba stáleho mechanizmu humanitárnej pomoci v EÚ

Poslanci ocenili, že prostriedky na pomoc utečencom v EÚ nebudú vyňaté z rozpočtu pre existujúce programy humanitárnej pomoci za hranicami Únie. Namiesto toho budú financované z rozpočtu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).

Parlament však zároveň zdôraznil, že prednostne vyčlenená suma 100 miliónov eur musí byť v budúcnosti doplnená do rozpočtu fondu AMIF, ktorý by mal okrem iného financovať premiestňovanie (relokáciu) žiadateľov o azyl v rámci EÚ. Poslanci tiež podčiarkli nevyhnutnosť ustanoviť udržateľnejší právny a rozpočtový rámec s cieľom umožniť budúcu mobilizáciu humanitárnej pomoci v rámci Únie, keď si to vyžiadajú okolnosti.

Reakcie slovenských poslancov

 „Ak chceme účinne bojovať s terorizmom, dostať pod kontrolu migračné vlny, zabezpečiť vonkajšie hranice a zároveň pomáhať trpiacim, musíme na to disponovať zodpovedajúcimi prostriedkami. Je však potrebné prísne dohliadať nad ich efektívnym využitím,“ uviedol Ivan Štefanec (EPP, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices