Europarlament vyzval poľské orgány, aby rešpektovali demokratické princípy a zásady právneho štátu

Európsky parlament vyzval prostredníctvom v stredu schváleného nelegislatívneho uznesenia poľské orgány, aby v plnej miere vykonali odporúčania Benátskej komisie v súvislosti so schopnosťou ústavného súdu krajiny presadzovať ústavu a zaručiť dodržiavanie zásad právneho štátu.

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 513 (za): 142 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania), nadväzuje na plenárnu rozpravu z 19. januára s poľskou premiérkou Beatou Szydło. V nej sa poslanci zaoberali aj rozhodnutím Komisie zo dňa 13. januára iniciovať v súvislosti s vývojom v Poľsku prvú fázu rámca EÚ pre riešenie systematických hrozieb pre právny štát.

Opatrenia poľskej vlády a prezidenta Poľskej republiky viedli podľa poslancov k faktickému znefunkčneniu ústavného súdu krajiny, ktoré ohrozuje demokraciu, ľudské práva a zásady právneho štátu. Parlament v tejto súvislosti vyzval poľské orgány, aby rešpektovali, zverejnili a bezodkladne v plnej miere vykonali rozsudky ústavného súdu v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie Rady Európy.

Parlament podporil snahy Komisie o nájdenie východiska zo súčasnej situácie prostredníctvom dialógu s poľskými orgánmi. Zároveň však exekutívu EÚ vyzval, aby v prípade, ak poľská vláda nebude plniť odporúčania Benátskej komisie, spustila druhú fázu rámca pre právny štát.

Poslanci zdôraznili, že všetky opatrenia vo vzťahu k Poľsku musia vychádzať z právomocí EÚ a rešpektovať právomoci členských štátov, ako aj zásadu subsidiarity. Zároveň však pripomenuli, že dodržiavanie hodnôt a zásad zakotvených v zakladajúcich zmluvách EÚ a medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv je povinnosťou Únie, ako aj všetkých jej členských štátov, a to pri všetkých ich aktivitách.

Viac..  Grécko vyzýva EÚ, aby chránila spotrebiteľov pred nadnárodnými firmami

Reakcie slovenských poslancov

„Situácia v Poľsku vyvoláva otázky, no do dnešného dňa sa nič dramatického neudialo, čo by odôvodnilo skutočne tvrdú reakciu EÚ. Pán Kaczynski je zjavne frustrovaný predovšetkým zo smrti svojho brata a vidí všade spiknutie, no tento fakt neospravedlňuje konanie ich parlamentnej väčšiny. Teraz vidím čas na dialóg s poľskou vládou,“ uviedol poslanec Pál Csáky (EPP, SK).

 „V Európe aj inde vo svete, sme svedkami tendencie ponúkať jednoduché a radikálne riešenia. História nás učí, že sú takmer vždy nesprávne a často vedú k oveľa väčším tragédiám, akým mali zabrániť. Európska únia predstavuje súbor hodnôt, ktoré musí dodržiavať každá vláda. Medzi ne patria aj sloboda slova a nezávislosť súdnej moci,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Farmári vo Varšave protestujú proti Európskej zelenej dohode

Protest proti Európskej zelenej dohode sa konal v piatok v poľskej metropole Varšava. Zúčastnili sa …

Consent choices