štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: archív IŠ.

Ivan Šefanec: Pri vzdelávaní o EÚ musíme viac využívať moderné technológie

Európsky parlament schválil Správu o zlepšení vzdelávania o EÚ na školách v ktorej vyzval vlády, aby venovali väčšiu pozornosť európskemu a občianskemu rozmeru vo vyučovacom procese na všetkých typoch a stupňoch škôl. Správu podporil aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH, EĽS), ktorý sa problematike dlhodobo venuje.

„Nielen alarmujúco nízka účasť mladých ľudí na Slovensku vo voľbách do Európskeho parlamentu, ale aj nárast extrémizmu a nedôvery k demokratickým inštitúciám naprieč celou Európskou úniu, sú viac ako dostatočnými dôvodmi, aby sme vzdelávaniu k zodpovednému občianstvu a európskym hodnotám konečne začali venovať so všetkou vážnosťou,“ uvádza Štefanec.

Európsky parlament v Správe vyzval na aktualizáciu a modernizáciu vzdelávacích programov a postupov, a tiež na dodržiavanie princípu rovnakého prístupu k vzdelaniu pre všetkých.

„Z mojich častých stretnutí a rozhovorov s učiteľmi viem, že na mnohých školách nie sú vytvorené vôbec žiadne podmienky pre vzdelávanie o EÚ. Ide hlavne o stredné odborné a priemyselné školy. Za najväčšiu výzvu považujeme vypracovanie takých metodík, ktoré by v plnej miere využívali moderné technológie a komunikačné prostriedky, blízke mladým ľuďom. Za pozitívny fakt považujem, že požiadavky obsiahnuté v Správe sú takmer totožné s návrhmi, ktoré vypracovala slovenská iniciatíva Teachers for European union Slovakia (TEUS) s ktorou úzko spolupracujem.“

Správa požaduje aj zvýšenie motivácie a ohodnotenia pre učiteľov, ktorí majú snahu byť aktívni.

Viac..  Ivan Štefanec: Právo pýtať sa premiéra aj nepríjemné otázky majú všetci novinári

„Slovenskí študenti pod vedením svojich pedagógov dosahujú významné úspechy v medzinárodných súťažiach ako Euroscola, či Mladý Európan. Tieto a podobné podujatia by mali získať osobitný štatút garantovaný Ministerstvom školstva, spolu so zodpovedajúcim rozpočtom, ktorý by zohľadňoval aj finančnú, či materiálnu odmenu pre učiteľov. Aj túto požiadavku chcem, spolu so zástupcami učiteľov, predostrieť novému ministrovi školstva.“  

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices