Nájdi si svoju vysnívanú stáž v Európe s WorkSpace Europe

Ivonka absolvovala psychológiu na Univerzite Komenského a dnes pracuje ako psychologička vo výchovnom ústave v Brne. Ondrej vyštudoval verejnú správu na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, následne strávil tri mesiace na Úrade vlády v Českej republike a v súčasnosti úspešne pôsobí vo verejnej správe na Slovensku.  Barbora sa ako absolventka Medzinárodných vzťahov uchytila na oddelení ľudských zdrojov v talianskej IT firme. Nikoleta, ktorá vyštudovala ekonometriu rovnako na Ekonomickej univerzite, vyvíja modely pre klientske účty v bankovom holdingu vo Viedni.

Týchto mladých ľudí na prvý pohľad študijne a profesne takmer nič nespája. Vyštudovali na rôznych vysokých školách, majú odlišné zamerania a na sebarealizáciu si vybrali rozličné krajiny. Ich príbehy sa však prelínajú v jednom kľúčovom bode – všetci z nich vyskúšali Erasmus+ absolventskú stáž, s ktorou im pomohlo občianske združenie WorkSpace Europe.

Princíp Erasmus+ absolventskej pracovnej stáže spočíva vo vycestovaní čerstvého absolventa VŠ do organizácie v rámci krajín EÚ, kde absolvuje prax úzko prepojenú s vyštudovaným odborom. Získa pritom finančný príspevok zo zdrojov EÚ, ktorý slúži na pokrytie časti výdavkov spojených s vycestovaním a pobytom v zahraničí.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

WorkSpace Europe je prvé a v súčasnosti jediné slovenské konzorcium vysokých škôl pre Erasmus+ zahraničné pracovné stáže. V súčasnosti združuje jedenásť vysokých škôl, pričom medzi tie najväčšie patrí napríklad Univerzita Komenského či Ekonomická univerzita v Bratislave.

WorkSpace Europe ako koordinátor konzorcia zodpovedá za realizáciu, administráciu a financovanie mobilít študentov a absolventov členských VŠ, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Záujemcovia si prijímajúce organizácie pre svoju stáž hľadajú buď samostatne alebo sa môžu prihlásiť na niektorú z pozícii v zahraničných partnerských organizáciách konzorcia WorkSpace Europe. Aktuálnu ponuku stáží nájdete tu.

O mpp

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices