brecely
Roman Brecely, minister dopravy. PHOTO: MDVaRR

Minister dopravy Brecely podpísal prvé čerpanie eurofondov na diaľnice

Bratislava (13. mája 2016) – Po tom, čo sa minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely nedávno zúčastnil prerážky tunela Ovčiarsko, má tento projekt už zabezpečené financovanie cez fondy EÚ. Minister rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na druhú fázu projektu D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Zazmluvnené je aj dokončenie rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša. Podpisom zmlúv sa uvoľnilo čerpanie viac ako 324 miliónov eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„Ako prvým z krajín V4 sa nám podarilo získať súhlasné stanovisko Európskej komisie ku všetkým veľkým projektom v Operačnom programe Doprava. Dnes už plynulo pokračujeme v čerpaní eurofondov z nového Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra. Je to znakom aktívnej práce u nás na ministerstve ako aj na strane prijímateľov,“ povedal minister R. Brecely.

Projekt „D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, II. fáza“ už ministerstvo dopravy zaslalo na schvaľovací proces do Bruselu, keďže ide o tzv. veľký projekt (nad 75 mil. eur). Dokončenie rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša je národným projektom a nepodlieha ďalším schvaľovacím procedúram.

Informácie o projektoch:

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, II. fáza

Nenávratný finančný príspevok je v sume 280 523 940,80 eur, z toho príspevok z Kohézneho fondu je vo výške 238 445 349,68 eur. Prvá fáza projektu bola realizovaná vďaka peniazom v Operačnom programe Doprava. Diaľnica, ktorá je súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Žilina má byť hotová v roku 2018. Celková zmluvná cena je vyše 427 mil. eur ( bez DPH).

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

R2 Zvolen, východ – Pstruša

Na druhú fázu projektu výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 bolo zazmluvnených 44 070 600,52 eur, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pôjde 37 905 123,5 eur. Osemkilometrový úsek novej cesty už v tomto roku výrazne uľahčí dopravu na tomto známom nehodovom úseku a spolu s úsekom Pstruša – Kriváň zrýchli cestovanie južnou trasou smerom na Košice. Celková zmluvná cena je 82 mil. eur (bez DPH).

O red

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices