Zitnanska
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: European Union- EP.

Jana Žitňanská: Povinné uvádzanie krajiny pôvodu na mliečnych a mäsových výrobkoch je krok správnym smerom

Európsky parlament prostredníctvom schváleného uznesenia opätovne vyzval na zavedenie povinného uvádzania krajiny pôvodu na mäsových a mliečnych výrobkoch. Povinné označovanie by malo zvýšiť transparentnosť dodávateľského reťazca a posilniť tak dôveru spotrebiteľov v potraviny ponúkané na pultoch predajní v EÚ.

 Označovanie krajiny alebo miesta pôvodu by malo byť povinné pre všetky druhy konzumného mlieka, mliečnych a mäsových výrobkov, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré Európsky parlament schválil pomerom hlasov 422 (za): 159 (proti): 68 (zdržalo sa hlasovania). Prijatý text tiež vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby zvážili rozšírenie povinného uvádzania pôvodu na iné jednozložkové potraviny alebo potraviny s jednou hlavnou zložkou.

Parlament tiež žiada, aby sa povinným stalo aj uvádzanie pôvodu mäsa v spracovaných potravinách. Toto opatrenie by podľa poslancov zlepšilo informovanosť spotrebiteľov a zvýšilo transparentnosť dodávateľského reťazca po viacerých prípadoch potravinových podvodov – vrátane škandálu s konským mäsom.

Uznesenie sa odvoláva na prieskum Eurobarometer z roku 2013 a správu Komisie zo 17. decembra 2013, podľa ktorých:

  • 84 % spotrebiteľov považuje za nevyhnutné uvádzať pôvod mlieka,
  • 88 % spotrebiteľov považuje za potrebné uvádzať pôvod aj u iných druhov mäsa ako hovädzie, bravčové, ovčie, kozie a hydinové mäso, na ktoré sa už povinnosť uvádzania pôvodu vzťahuje, a
  • viac ako 90 % respondentov považuje za dôležité, aby sa označoval pôvod mäsa v spracovaných potravinárskych výrobkoch.

Parlament tiež skonštatoval, že podľa správy Komisie by prevádzkové náklady na rozšírenie povinného označovania krajiny pôvodu na ďalšie druhy mäsa boli relatívne nízke.

Reakcie slovenských poslancov

„Spotrebiteľ musí mať o výrobku k dispozícii všetky relevantné údaje. Osobitne to platí pri potravinách, kde sa často stretávame s rôznymi manipuláciami. Podporujem nielen tento návrh, ale aj všetky ostatné, ktoré budú smerovať k väčšej informovanosti zákazníkov,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Ivan Štefanec: Potrebujeme posilniť dlhodobú odolnosť poľnohospodárstva EÚ

„V niektorých členských štátov sa už uplatňuje systém dobrovoľného označovania potravín, ktorý sa osvedčil u spotrebiteľov, ako aj u výrobcov. Výrobcovia potvrdili, že takýto systém nezapríčiňuje výrazné zvýšenie nákladov a spotrebitelia ocenili dostupnosť týchto informácií. Som preto presvedčená, že ide o krok správnym smerom,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Súvislosti

Európsky parlament v minulosti prijal niekoľko uznesení týkajúcich sa označovania pôvodu potravín. Vo svojom uznesení z 11. februára 2015 poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby s cieľom zaručiť väčšiu transparentnosť v celom potravinovom reťazci a lepšie informovať európskych spotrebiteľov predložila legislatívne návrhy, na základe ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa v spracovaných potravinách stalo povinným.

Komisia však dosiaľ žiaden legislatívny návrh nepredložila. Svoj postoj odôvodňuje nákladmi spojenými s povinným uvádzaním pôvodu, ktoré by sa následne premietli do zvýšených cien potravín a ktoré by podľa exekutívy EÚ spotrebitelia neboli ochotní zaplatiť.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Na okolnosti vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice nikdy nezabudneme

Slovensko si pripomína 6 rokov od zavraždenia novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pri tejto …

Consent choices