Si ambiciózny a ovládaš nemecký jazyk? Zúčastni sa päťmesačnej stáže v Nemeckom spolkovom sneme!

Je tu každoročná ponuka atraktívneho päťmesačného  štipendijného pobytu v Nemeckom spolkovom sneme pre mladé Slovenky a  mladých Slovákov vo veku do 30 rokov.

Tento štipendijný pobyt, sa uskutočňuje vždy od 1.marca do 31.júla. Určený je predovšetkým vysokoškolským absolventom (vrátane bakalárov), ktorí sa zaujímajú o politiku, pracujú alebo majú záujem pracovať vo vyšších funkciách v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch alebo na vysokých školách a chcú sa vrátiť späť na Slovensko, aby sa aktívne angažovali v demokratických procesoch a v neposlednom rade veľmi dobre ovládajú nemecký jazyk (min. na úrovni B2 Európskeho referenčného rámca).

Nemecký spolkový snem organizuje tento každoročný pobyt v spolupráci so Slobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín. Záštitu nad týmto programom má prezident Nemeckého spolkového snemu.

Program, podmienky ako aj popis dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť k vyplneným prihláškam sú uvedené na internetovej stránke Nemeckého spolkového snemu www.bundestag.de/ips .

Prosíme záujemkyne a záujemcov, aby si dôkladne preštudovali pokyny na www.bundestag.de/ips. Tu je možné si stiahnuť aj prihlášku.

Uzávierka pre zasielanie prihlášok je 30.júna 2016. Vyplnený formulár ako aj kópie potrebných dokladov (vysvedčení, odporúčaní – viď www.bundestag.de/ips ) sa zasiela výlučne elektronicky – podľa možnosti v jednom dokumente pdf – na adresu info@pressburg.diplo.de.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku 2023 v medzikvartálnom porovnaní a na sezónne upravenej báze mierne …

Consent choices