EÚ prijala nové obmedzenia voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

Rada prijala ďalšie reštriktívne opatrenia voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR). Týmito opatreniami sa dopĺňa a posilňuje sankčný režim stanovený v rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN).

Ako odpoveď na jadrový test, ktorý KĽDR vykonala 6. januára 2016, a vypustenie družice s použitím technológie balistických rakiet 7. februára prijala BR OSN 2. marca 2016 rezolúciu č. 2270, v ktorej uložila ďalšie reštriktívne opatrenia voči KĽDR. Rada 5. a 31. marca 2016 transponovala túto rezolúciu do zákona EÚ.

Vzhľadom na to, že kroky KĽDR predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť v regióne a aj mimo neho, rozhodla EÚ o ďalšom rozšírení svojich reštriktívnych opatrení zameraných na programy KĽDR týkajúce sa jadrových zbraní, zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet. Tieto ďalšie opatrenia obsahujú:

  • v odvetví obchodu: zákaz dovozu ropných výrobkov a luxusného tovaru z KĽDR, zákaz dodávok, predaja alebo transferu ďalších položiek, materiálov alebo zariadenia súvisiaceho s položkami s a technológiami s dvojakým použitím do KĽDR a zákaz akejkoľvek verejnej finančnej podpory obchodu s KĽDR,
  • vo finančnom sektore: zákaz prevodu finančných prostriedkov do KĽDR a z nej, pokiaľ nie sú stanovené na vopred vymedzené účely a aj vopred povolené,
  • pokiaľ ide o investície: zákaz všetkých investícií zo strany KĽDR v EÚ, zákaz investovať zo strany štátnych príslušníkov alebo subjektov EÚ v ťažobnom, rafinérskom a chemickom priemysle, ako aj v akýchkoľvek subjektoch zapojených do nelegálnych programov KĽDR,
  • v odvetví dopravy: zákaz pristátia, vzletu alebo preletu lietadiel prevádzkovaných prepravcami z KĽDR alebo pôvodom z KĽDR na území alebo nad územím EÚ, zákaz vstupu pre každé plavidlo, ktoré vlastní alebo prevádzkuje KĽDR alebo ktorému KĽDR poskytuje posádku, do prístavov EÚ.
Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Reštriktívne opatrenia EÚ voči KĽDR sa zaviedli 22. decembra 2006. Existujúcimi opatreniami EÚ sa vykonávajú všetky rezolúcie BR OSN, ktoré sa prijali po jadrových skúškach KĽDR a vypustení družice s použitím technológie balistických rakiet, a zahŕňajú už dodatočné autonómne opatrenia EÚ. V platnosti už boli zákazy vývozu a dovozu zbraní, tovaru a technológií, ktoré by mohli prispievať k jadrovým programom a programom týkajúcim sa zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet, a iné obmedzenia v odvetví financií, obchodu a dopravy.

Rada 5. marca transponovala prvý súbor opatrení v rámci rezolúcie BR OSN č. 2270 tým, že pridala 16 osôb a 12 subjektov do zoznamu tých, na ktorých sa vzťahujú cestovné obmedzenia a zmrazenie aktív. Rada 19. mája 2016 zvýšila celkový počet osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ voči KĽDR, na 66 a počet subjektov na 42.

Právne akty sú zverejnené v úradnom vestníku z 28. mája 2016. Rozhodnutie sa prijalo písomným postupom.

O dac

Odporúčame pozrieť

Borrell odsúdil dohodu na umiestnenie ruských jadrových zbraní v Bielorusku

Európska únie slovne odsúdila dohodu medzi Ruskom a Bieloruskom, ktorá povoľuje umiestnenie ruských jadrových zbraní …

Consent choices