Vieš, čo je swap alebo repo obchod? Chceš získať skúsenosti z finančného sektora? Prihlás sa na stáž!

 The Money Market and Liquidity Division of the Directorate General Market Operations hľadajú vhodných kandidátov na stáž po dobu 6 mesiacov, v prípade predĺženia až na 12 mesiacov. Divízia peňažného trhu a likvidity sa stará napríklad o návrhy operácii na voľnom trhu, analýzy, podáva správy o vývoji na trhu a stará sa o všetky súvisiace činnosti v rámci finančných operácii Eurosystému. Prihlášky je potrebné poslať do 13. júna 2016.

Žiadatelia musia mať nasledujúce znalosti a schopnosti:

 • bakalársky titul alebo magisterský titul (či jeho ekvivalent) v oblasti ekonómie, ekonometrie, štatistiky, matematiky, financií alebo v inej príslušnej disciplíne;
 • dobrú znalosť finančných trhov, operácií na trhu, znalosť štatistických alebo matematických softvérov;
 • záujem pracovať a rozvíjať aplikácie vhodné na operácie na trhu;
 • osvedčenú schopnosť extrahovať a analyzovať veľké množstvo dát pomocou programov Excel, Access, Stata, Matlab …;
 • pokročilú znalosť anglického jazyka a dobrú znalosť aspoň jedného ďalšieho úradného jazyka EÚ;
 • dobrú znalosť štandardných aplikácií spoločnosti Microsoft (Word, Excel, Access, PowerPoint);
 • dobrú znalosť viac ako jedného z nasledujúcich programov: Oracle SQL, VBA pre MS Excel, Stata, MATLAB, Bloomberg a Thomson Reuters EIKON.

Vhodný uchádzač by mal spĺňať aj  nasledujúce podmienky:

 • vypracovávanie úloh vo vopred dohodnutých termínoch;
 • schopnosť komunikácie, efektívna práca, tímový duch;
 • je schopný vykonávať svoju funkciu samostatne;
 • analytické myslenie, koncepčné spracovávanie informácií;
 • flexibilnosť;
 • zmysel pre detail, vykonávanie kvalitnej práce;
 • diskrétnosť a uzrozumenie, že bude spracovávať citlivé informácie.

Viac informácii získate TU.
Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

O mib

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku 2023 v medzikvartálnom porovnaní a na sezónne upravenej báze mierne …

Consent choices