europsky parlament
Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament žiada rýchly Brexit s cieľom ukončiť neistotu a hlbokú reformu EÚ

Spojené kráľovstvo by malo v plnej miere rešpektovať vôľu väčšiny svojich občanov a oficiálne začať proces vystúpenia z EÚ, ktorý musí predchádzať akejkoľvek dohode na novom vzťahu krajiny s Úniou. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v utorok na mimoriadnom plenárnom zasadnutí schválil Európsky parlament. Poslanci tiež zdôraznili potrebu reformovania Únie, ktorá by mala viac zodpovedať očakávaniam občanov.

Parlament po rozprave, na ktorej sa ako rečníci zúčastnili lídri politických skupín, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a Radu zastupujúca holandská ministerka Jeanine Hennis-Plasschaert, schválil nelegislatívne uznesenie reagujúce na výsledky britského referenda z 23. júna. Text uznesenia plénum podporilo pomerom hlasov 395 (za): 200 (proti): 71 (zdržalo sa hlasovania).

Parlament vyzval vládu Spojeného kráľovstva, aby rešpektovala demokratické rozhodnutie svojich občanov prostredníctvom urýchleného zahájenia a dôsledného vykonania postupu pre vystúpenie krajiny z EÚ.

Poslanci s cieľom zabrániť ďalšej neistote a ochrániť integritu Únie požadujú čo najskoršiu aktiváciu článku 50 Zmluvy o EÚ, aby sa mohli začať rokovania o vystúpení krajiny z Únie. Plénum v tejto súvislosti od britského predsedu vlády očakáva, že oficiálne oznámi výsledky referenda na zasadnutí Európskej rady v dňoch 28. – 29. júna.

Uznesenie pripomína, že uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a dohody definujúcej budúce vzájomné vzťahy krajiny s Úniou, je podmienené súhlasom Európskeho parlamentu. Poslanci preto trvajú na plnej účasti EP na všetkých fázach jednotlivých postupov týkajúcich sa oboch dohôd.

Viac..  Maďarský šéf diplomacie Szijjártó: Ukrajina nie je vhodná na vstup do EÚ

Zmena poradia predsedníctiev v Rade EÚ

Uznesenie vyzvalo Radu (ministrov) EÚ na zmenu poradia svojich predsedníctiev tak, aby proces vystúpenia neohrozil riadenie každodenných činností Únie. Spojené kráľovstvo malo prevziať predsedníctvo v Rade v druhej polovici roka 2017. Parlament tiež v uznesení oznámil, že prijme zmeny vo svojej vnútornej organizácii tak, aby odrážali vôľu občanov Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ.

Budúcnosť EÚ

Súčasné výzvy si podľa poslancov vyžadujú reformy, ktoré by mali viesť k lepšej a demokratickejšej Únii plniacej očakávania svojich občanov. „Zatiaľ čo sa niektoré členské štáty môžu rozhodnúť integrovať pomalšie alebo v menšej miere, jadro EÚ sa musí posilniť,” uvádza sa v uznesení, ktoré zároveň zdôrazňuje potrebu vyhnúť sa tzv. à la carte riešeniam.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices