Matečná: Európska únia musí svojich poľnohospodárov chrániť

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná dnes predstavila poslancom Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu (EP) priority slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ).

Slovensko preberá predsedníctvo v Rade Európskej únie za oblasť poľnohospodárstva v  zložitých časoch. Udalosti ako referendum Spojeného kráľovstva, farmári bojujúci s volatilitou na trhoch, klimatické zmeny a pretrvávajúca ekonomická kríza, či ruské embargo ukazujú ako poľnohospodárstvo citlivo reaguje na vonkajšie vplyvy.

„Spoločná poľnohospodárska politika nám má pomáhať vytvárať nové pracovné miesta, zvyšovať produktivitu i atraktivitu sektora pre investorov a zabezpečovať aj generačnú obmenu. Európska únia musí svojich prvovýrobcov chrániť, pretože sú dôležitou súčasťou vidieka. Všetci vidíme ako poľnohospodárstvo citlivo reaguje na vonkajšie vplyvy, zvýšená ochrana a intervencie v sektore sú preto namieste,“ povedala poslancom EP Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ako dodala, Rada ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo bude situáciu na trhoch pozorne sledovať a vyhodnocovať prijaté opatrenia.

Slovensko si pre svoje predsedníctvo v Rade EÚ stanovilo tri priority v oblasti poľnohospodárstva. Prvou je posilnenie postavenia farmára v potravinovom dodávateľskom reťazci a boj proti nekalým obchodným praktikám. Súčasná kríza totiž zvýraznila nedostatky fungovania potravinového reťazca a nerovnomerné rozdeľovanie marží. Druhou je zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky, zamerané na zníženie administratívnej záťaže pre poľnohospodárov. Treťou zasa starostlivosť o lesy a jednoznačný postoj EÚ v medzinárodnom dialógu o lesoch.

Viac..  EK konzultácie: postupné rušenie ustanovení dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc

Gabriela Matečná zdôraznila aj rovnováhu liberalizácie trhu a ochrany hodnôt európskeho poľnohospodárstva. „Chceme poskytnúť priestor na vyjadrenie sa k príprave a obsahu dohôd o voľnom obchode, ako je TTIP, dohoda so zoskupením MERCOSUR, či budúce dohody s tretími krajinami. Prijímanie týchto dohôd však treba vnímať aj s ohľadom na kritickú situáciu na európskom trhu. Pri určitých komoditách je totiž vytváraný veľký tlak na produkty z EÚ a ich ceny,“ zdôraznila.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Farmári sú nenahraditeľní, pomôcť im môže aj digitalizácia

V Európskom parlamente sa zišlo viac ako 800 farmárov a odborníkov na poľnohospodárstvo z celej Európy, ktorí diskutovali …

Consent choices