Stefanec
Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: Kancelária IŠ.

Štefanec: Pre strelcov, či zberateľov sa podmienky nemenia, zvýšili sme dohľad nad deaktivovanými zbraňami

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) dnes hlasoval o dodatkoch k návrhu Smernice o regulácií strelných zbraní. Podľa slovenského europoslanca a člena výboru Ivana Štefanca (KDH, EĽS) je hlavným cieľom Smernice zvýšiť kontrolu nad pohybom zbraní a minimalizovať možnosť, že sa stanú nástrojom na spáchanie teroristického, či iného násilného trestného činu.

„Hlasovaniu predchádzali niekoľkomesačné rokovania so zástupcami výrobcov, predajcov a majiteľov strelných zbraní, ako aj predstaviteľmi bezpečnostných orgánov. Na moje pozvanie dostali možnosť predstaviť svoj pohľad na vec aj zástupcovia slovenských držiteľov strelných zbraní. Som rád, že aj našimi pozmeňovacími návrhmi sme podstatne zmenili pôvodný návrh Európskej komisie a nemenia sa podmienky pre zberateľov, či športových strelcov a majetkové práva používateľov zbraní v legálnej držbe zostávajú zachované. Výsledný text je kompromisom medzi požiadavkami verejnosti a nutnosťou chrániť životy a bezpečnosť našich občanov.“

Podľa Štefanca ostávajú majetkové práva osôb nedotknuté a zvyšuje sa dohľad nad obehom deaktivovaných strelných zbraní.

„Najmä v postkomunistických krajinách sa z vojenských skladov dostali na trh tisíce pušiek a pištolí. Sú pomerne ľahko dostupné a technológia ich deaktvácie je často sporná. Práve tieto zbrane nekontrolovateľne kolujú po Európskej únii. Po jednoduchej úprave sa môžu stať plne funkčnými a slúžiť na páchanie trestnej činnosti. Tieto zbrane chceme dostať pod kontrolu. Musí byť jasné odkiaľ pochádzajú, kto a ako ich deaktivoval a cez koho sa dostali k súčasnému majiteľovi. Obmedzíme tiež ich predaj cez internet a prepojíme existujúce databázy držiteľov zbraní na európskej úrovni. Našim cieľom nie je trestať tých, ktorí majú zbrane legálne, ale podrobiť tento segment lepšiemu dohľadu.“   

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices