Až tri štvrtiny Európanov si želajú, aby EÚ riešila nezamestnanosť viac ako doteraz

Miera nezamestnanosti v EÚ stále zostáva nad 8%. Nedávny prieskum Eurobarometer ukázal, že až tri štvrtiny Európanov si želajú, aby EÚ na riešenie tejto situácie robila viac ako doteraz. Predseda parlamentného výboru pre zamestnanosť Thomas Händel v reakcii na výsledky prieskumu vyzval európskych lídrov k tomu, aby sa postarali o investície a vysokokvalitné a udržateľné pracovné miesta.

Nezamestnanosť je v súčasnosti najnižšia od jari 2009, klesla na úroveň 8,6%. Mladí ľudia sú však na tom o poznanie horšie – nezamestnaných ich je až 18,6%. Situácia je odlišná i v jednotlivých štátoch, najlepšie je na tom Česko (4%) a najhoršie Grécko (24%). Na Slovensku je to o čosi viac ako európsky priemer – rovných 10%.

Riešenie nezamestnanosti je pre občanov druhou najdôležitejšou prioritou, ktorej by sa mala EÚ venovať. Na prvom mieste sa ocitol boj proti terorizmu. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu Eurobarometer na objednávku Európskeho parlamentu. Až 77% z 28 tisíc opýtaných si želá, aby EÚ v tejto oblasti podnikla dôraznejšie kroky (na Slovensku 73%), pričom 69% považuje súčasné opatrenia za nedostatočné.

„Výsledky ukazujú, že pôvodný cieľ EÚ – zastaviť vojnu – už nestačí. EÚ sa teraz musí zamerať na sociálnu spravodlivosť a skoncovať s nezamestnanosťou a chudobou. Jedna zo štyroch osôb žije na prahu alebo pod prahom chudoby, nezamestnanosť mladých je i naďalej neprijateľne vysoká, zatiaľ čo nárast nestabilných pracovných miest vedie ľudí k pochybnostiam o tom, že hospodárska spolupráca vedie k prosperite,“ okomentoval výsledky prieskumu predseda výboru EP pre zamestnanosť Thomas Händel.

Viac..  Komisia zaregistruje štyri nové európske iniciatívy občanov pre skvalitnenie života v EÚ

Ako sa EÚ snaží riešiť nezamestnanosť?

Riešenie dlhodobej nezamestnanosti je jednou z top priorít Junckerovej komisie. Stratégia 2020 obsahuje ciele týkajúce sa zlepšenia mobility mladých, inovácií, vzdelávania a sociálneho začlenenia. Do konca toho desaťročia by tak EÚ chcela vytiahnuť z chudoby minimálne 20 miliónov Európanov.

EÚ sa v súčasnosti snaží vylepšiť pracovný portál EURES pre firmy aj uchádzačov o prácu a to tak, aby ponuka a dopyt po pracovných miestach do seba lepšie zapadali. Aktualizáciu portáli podporili vo februári 2016 aj poslanci Európskeho parlamentu.

Okrem toho v EÚ existuje aj iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá sa zameriava na mladých ľudí, ktorí neštudujú, nepracujú, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave. Ľuďom, ktorí stratili prácu v dôsledku toho, keď veľké firmy rušia alebo znižujú výrobu v EÚ, pomáha Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.

Počas júlového plenárneho zasadnutia poslanci prijali uznesenie, v ktorom požadujú aktualizáciu dlhodobého finančného plánu v záujme boja proti nezamestnanosti, predovšetkým v radoch mladých ľudí. V júni Komisia zverejnila svoju agendu pre zručnosti, ktorej cieľom je zvýšiť zamestnateľnosť uchádzačov o prácu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices