Pokroky v energetickej únii. Komisia investuje 263 miliónov eur

Členské štáty EÚ sa dohodli na návrhu Komisie investovať 263 miliónov eur na projekty, ktoré sa zaoberajú energetickou infraštruktúrou. Ide napríklad o vybudovanie plynárenskej siete v regióne Baltského mora.

Ďalších deväť projektov bolo vybraných v rámci finančnej podpory programu EÚ na prepojenie Európy. Cieľom podpory vybraných projektov je zvýšenie energetickej bezpečnosti. Okrem toho ide o pripojenie izolovanejších členských štátov do energetickej únie, pričom prioritou je zabezpečiť cenovo dostupnú, bezpečnú a udržateľnú energiu.

Európsky komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete povedal: Dobre prepojená energetická infraštruktúra je zásadná pre dosiahnutie energetickej únie. Táto podpora EÚ pomôže vyplniť existujúce medzery v energetickej infraštruktúre, čím sa dostaneme na cestu ku skutočne prepojeným energetickým trhom. Je to potrebné na posilnenie bezpečnosti dodávok energie, na efektívne využívanie energetických zdrojov a na integráciu obnoviteľných zdrojov energie do siete.“

Plynovod spájajúci Estónsko s Fínskom ukončí závislosť Fínska od jediného dodávateľa plynu. Na tento projekt v Baltskom mori Únia vyčlení 187,5 miliónov eur. Súčasťou podpory je 29,9 milióna eur pre posilnenie odolnosti bulharskej rozvodnej siete medzi Burgasom a Dobrudžou.

Viac..  P. Donohoe: Európska ekonomika potrebuje rýchlejší rast

Z deviatich projektov, ktoré boli vybrané na financovanie sa päť týka plynárenského odvetvia a štyri sa nachádzajú v sektore výroby elektrickej energie. Okrem toho sa peniaze investujú aj do stavebných prác a sprievodných štúdií, ktoré majú viesť k rozvoju a stabilizovaniu energetickej únie.

O vik

Odporúčame pozrieť

emisie

Stav energetickej únie: Pokrok v oblasti prechodu na čistú energiu a základ pre zelenú obnovu

Komisia prijala správu o stave energetickej únie za rok 2020 a jej sprievodné dokumenty, ktoré sa zameriavajú …

Consent choices