zivotne-prostredie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ by mala byť pri ochrane životného prostredia aktívnejšia. Myslia si to dve tretiny jej občanov

Ochrana životného prostredia je pre občanov EÚ veľmi dôležitou témou. Až dve tretiny z nich si želajú, aby sa EÚ starala o naše životné prostredie viac, ako doteraz. Vyplýva to z nedávneho prieskumu Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil na objednávku Európskeho parlamentu. Prečítajte si, čo všetko EÚ už robí alebo plánuje robiť na zlepšenie nášho zdravia, zachovanie biodiverzity a zvrátenie klimatických zmien.

Až 67% opýtaných je za to, aby EÚ robila na ochranu životného prostredia viac ako doteraz a pätina (21%) nepožaduje žiadne zmeny. Viac ako polovica (52%) považuje súčasné opatrenia za nepostačujúce a 37% si myslí, že sú adekvátne.

Politika Európskej únie v oblasti životného prostredia je veľmi rozsiahla. EÚ má kompetencie vo väčšine oblastí spadajúcich do tejto problematiky, ako je napríklad znečisťovanie ovzdušia a vôd, odpadové hospodárstvo alebo klimatické zmeny.

„Máme tie isté obavy ako aj naši občania, ktorí ich vyjadrili v prieskume Eurobarometer. Preto sme odhodlaní pracovať na nových politikách a návrhoch , ktorých cieľom je bojovať proti klimatickým zmenám a chrániť životné prostredie,“ okomentoval výsledky prieskumu šéf výboru pre životné prostredie Giovanni La Via (EPP, IT). „Po parížskej konferencii, ktorej význam je historický, stojí pred nami viacero ambicióznych cieľov. Európska únia mala na prijatú dohodu veľký vplyv a v súčasnosti vyvíja nové politiky, ktoré ju pretavia do konkrétnych opatrení,“ vysvetľuje.

EÚ a ochrana životného prostredia

Nielen občanom, ale ani európskym politikom nie je osud našej planéty ľahostajný. Ako príklad uvádzame niektoré environmentálne programy a európsku legislatívu v tejto oblasti.

Viac..  R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

EÚ má najväčšiu koordinovanú sieť chránených oblastí na svete – Natura 2000. Tie pokrývajú až 18% územia EÚ a takmer 6% jej morských teritórií. Snaží sa o prechod k obehovému hospodárstvu (kde sa veci opätovne používajú alebo recyklujú) a skoncovanie s platovými taškami. Poslanci pracujú aj na zlepšení hospodárenia s odpadom.

EÚ pracuje aj na implementácii parížskej dohody z minulého roku. Reformuje svoj systém na obchodovanie s emisiami, do roku 2030 plánuje zredukovať emisie skleníkových plynov o minimálne 40% a podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Parlament a Rada sa prednedávnom dohodli na novej legislatíve o kvalite ovzdušia, ktorou sa zavádzajú prísnejšie národné limity na vypúšťanie hlavných znečisťujúcich látok, vrátane oxidov dusíka, tuhých častíc a oxidu siričitého.

Poslanci okrem toho nedávno schválili nové a prehľadnejšie energetické štítky pre domáce spotrebiče. Posvietia si aj na škandál s automobilovými emisiami. Na tento účel Parlament dokonca zriadil špeciálny vyšetrovací výbor.

Ako to vidia Slováci

Odpovede slovenských respondentov sa od európskeho priemeru nijako obzvlášť nelíšia. Väčšie zapálenie zo strany EÚ v otázke ochrany životného prostredia by privítalo 61% opýtaných z našej krajiny. Štvrtina je so súčasnými opatreniami spokojná.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices