Stefanec
Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: Kancelária IŠ.

Ivan Štefanec: Slovenské predsedníctvo by sa malo využiť na lepšie informovanie o EÚ na školách

Podľa poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca (KDH, EĽS) by Ministerstvo školstva viac využiť príležitosti, ktoré ponúka predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie na informovanie žiakov a študentov o význame a fungovaní Európskej únie a jej inštitúcií.

„Povedomie mladých ľudí o Európskej únii je u nás veľmi nízke a sám viem, z návštev škôl a rozhovorov s učiteľmi, že súčasné osnovy nedávajú aktívnym pedagógom veľa priestoru na realizáciu v tomto smere. Naše predsedníctvo pritom predstavuje historickú príležitosť ukázať, že aj malá krajina má v rámci rozhodovacích procesov v Európskych inštitúciách rovnakú váhu, ako tie veľké. Žiaľ, napriek značným prostriedkom určeným na marketing a mediálnu propagáciu, som nezaregistroval žiadne aktivity, ktoré by smerovali osobitne ku školstvu. Následkom tejto nečinnosti sa otvára priestor pre extrémistické sily a politickú demagógiu, ktorá v poslednej dobe žne úspechy práve medzi mladými ľuďmi.“

Štefanec oceňuje, že medzi pedagógmi sú aj takí, ktorí sa, napriek neľahkým podmienkam, venujú svojmu poslaniu aj nad rámec povinností.

Viac..  Maďarsko reaguje na rozhodnutie EK bojkotovať podujatia maďarského predsedníctva

„V roku 2015 som nadviazal spoluprácu s učiteľkami a učiteľmi združenými v iniciatíve Teachers for European union Slovakia (TEUS). Pripravili ucelenú koncepciu zlepšenia kvality výučby o Európskej únii a demokratických hodnotách na všetkých typoch stredných škôl, ktorú sme spoločne predstavili súčasnému ministrovi školstva. Aj v tomto školskom roku v spolupráci pokračujeme a budeme spoločne hľadať spôsoby, ako výuku o tejto téme zatraktívniť tak, aby prinášala reálne výsledky v podobe informovaných a kriticky mysliacich absolventov stredných škôl.“     

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Súčasné Rusko je teroristický štát

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) podporuje vyhlásenie predsedu …

Consent choices