Monika Benova
Monika Flašíková Beňová, PHOTO: © European Union- EP.

Beňová: Malí a strední podnikatelia musia mať jednoduchší prístup k európskym peniazom

V uplynulom programovom období bolo v rámci celej Európskej únie investovaných do rozvoja malých a stredných podnikov (MSP) viac ako 70 miliárd eur zo štrukturálnych fondov. V prebiehajúcom období 2014 – 2020 by sa mala táto suma výrazným spôsobom navýšiť. Nevyhnutnosťou je preto uľahčenie prístupu MSP k týmto finančným prostriedkom. Témou sa bude na úvod plenárneho zasadnutia zaoberať Európsky parlament (EP).

Cieľom je predovšetkým ďalšie zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP. Dlhodobo sú chrbtovou kosťou európskej ekonomiky. Zodpovedajú za vytváranie viac ako 85 percent nových pracovných miest. Zároveň sú tým správnym nástrojom pre dnes na Slovensku toľko krát opakovaný nevyhnutný rozvoj regiónov,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová.

V predchádzajúcom programovom období sa vďaka investovaným európskym peniazom podarilo v Európskej únii vytvoriť približne 260 tisíc pracovných miest. V nasledujúcich rokoch by to malo byť ešte o takmer 100 tisíc viac. Spoločnosti budú môcť zároveň investovať do rozvoja zručností a vzdelania ich súčasných zamestnancov,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  Krajiny EÚ by mali dosiahnuť dohodu o revízii dlhodobého rozpočtu do konca roka

Potrebné je podľa nej zefektívnenie existujúceho regulačného rámca a platných pravidiel. Vzhľadom na oneskorenie čerpania ide o nanajvýš aktuálnu tému aj na Slovensku. Za dva roky sa aj kvôli využitiu pravidla N+3, ktoré nám umožnilo predĺženie čerpania v minulom období, podarilo v tom súčasnom využiť skutočne len minimum finančných prostriedkov. Je pritom nevyhnutné, aby sa čím skôr dostali aj k našim malým a stredným podnikateľom, uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O red

Odporúčame pozrieť

Ako oživiť poškodenú ekonomiku? Názory europoslancov pred kľúčovým summitom lídrov EÚ

  Monika Beňová (S/D): Členské štáty Európskej únie potrebujú v boji s pandémiou koronavírusu postupovať …

Consent choices