ryb
Stretnutie generálnych riaditeľov a attaché pre rybné hospodárstvo členských štátov EÚ v Bratislave. PHOTO: MPSR.

V Bratislave sa rokovalo o posilnení postavenia regiónov v rámci Spoločnej rybárskej politiky EÚ

V Bratislave sa v dňoch 7. až 9. septembra konalo stretnutie generálnych riaditeľov a attaché pre rybné hospodárstvo členských štátov EÚ. Slovensko aj napriek tomu, že je vnútrozemská krajina vníma politickú citlivosť tejto agendy, nakoľko samotný rybolov je pre prímorské krajiny dôležitým ekonomickým článkom.

Témou rokovania bolo technické nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá, ktorými sa upravuje ako a kde môžu rybári loviť ryby. Cieľom týchto opatrení je kontrola úlovkov, ako aj minimalizácia vplyvu rybolovu na životné prostredie. „Toto nariadenie ponúka výnimočnú príležitosť na dosiahnutie rovnováhy, pričom na jednej strane kladie dôraz na  dodržiavanie  princípov Spoločnej Rybárskej Politiky a na druhej na posilnenie postavenia regiónov prostredníctvom princípu regionalizácie,“ uviedol Štefan Ryba, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva, ktorý predsedal diskusii.

Generálny riaditelia pre rybolov jednotlivých členských štátov podporili kroky slovenského predsedníctva a veria, že nariadenie bude prínosné pre udržateľný rybolov. Generálny riaditeľ pre námorne záležitosti a rybárstvo Európskej komisie Joao Machado vyzdvihol odhodlanie predsedníctva napredovať v rámci daného nariadenia a zdôraznil, že zjednodušovanie a regionalizácia sú základným piliermi novej Spoločnej Rybárskej Politiky.

Viac..  M. Beňová: Hospodárske záujmy Únie nesmú zasahovať do právomocí členských štátov

V rámci neformálneho programu delegácia absolvovala plavbu po Dunaji, prehliadku galérie Danubiana a prehliadku hradu Devín. „Verím, že stretnutie bolo nápomocné a diskusia, ktorá prebiehala bude tvoriť základ k zlepšeniu návrhu nariadenia,“ zhodnotil podujatie Š. Ryba. Zástupca Malty, ktorá prevezme predsedníctvo v Rade EÚ v januári budúceho roku, pozval zúčastnených na neformálne stretnutie generálnych riaditeľov, ktoré sa uskutoční v marci 2017 na Malte.

O red

Odporúčame pozrieť

Rybolov a akvakultúra: prechod na čistú energiu v záujme väčšej udržateľnosti

Komisia predložila balík opatrení s cieľom zlepšiť udržateľnosť a odolnosť odvetvia rybolovu a akvakultúry EÚ. …

Consent choices