utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Počet nelegálne vstupujúcich osôb do EÚ klesá

Európska komisia vydala hodnotenie napredovania v oblasti uplatňovania Európskej migračnej agendy. Prináša aktuálne údaje v oblasti premiestňovania a presídľovania a implementácie dohody s Tureckom.

Zároveň zverejňuje náčrt ďalších krokov, ktoré musí podniknúť Grécko smerom k obnoveniu transferov z iných členských štátov na základe dublinského nariadenia. Vyšla aj správa o dočasných hraničných kontrolách na vnútorných schengenských hraniciach na základe odporučenia Rady z 12. mája 2016.

Premiestňovanie (relocation)  – uskutočňuje sa na základe rozhodnutí prijatých Radou v septembri 2015.

V septembri bolo zaznamenaných 1 202 premiestnení, čo je doteraz najvyšší počet relokácií za mesiac. Spolu bolo premiestnených 5,651 osôb; z  Grécka 4,455,  z Talianska 1,196. Slovensko v rámci tejto schémy z Talianska nepremiestnilo ani jednu osobu, z Grécka 3 osoby.

Snaha gréckych a talianskych orgánov, ako aj Európskych agentúr vyústila v takmer 100% prípadov odobratia otlačkov prstov, posilnenú bezpečnosť a zvýšenie počtu žiadostí o presídlenie.

Presídľovanie (resettlement) – na základe Európskeho systému presídlovania, prijatého Radou v júli 2015. V tejto oblasti sa zvyšuje aktivita členských štátov. Doteraz bolo presídlených 10 695 osôb (z v júli 2015 dohodnutých 22 ,504). Z Turecka bolo presídlených 1,074 sýrskych utečencov medzi júnom a 27 septembrom.  Slovensko sa do systému zatial nezapojilo.

Viac..  Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú na jednotný postup proti všetkým formám nenávisti

Dohoda s Tureckom – preukázateľný a pokračujúci pokles nelegálne vstupujúcich osôb, ako aj strát na životoch v Egejskom mori dokazuje úspešnosť tejto dohody. Od júna prichádza denne v priemere 85 osôb v porovnaní s 1700 v mesiacoch predchádzajúcich dohode, a 7000 denne v októbri minulého roku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices