pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Služby elektronickej verejnej správy budú prístupné každému

Webové sídla a aplikácie verejnej správy, nemocníc, súdov a iných orgánov verejného sektora sa budú musieť sprístupniť všetkým na základe nových celoeurópskych predpisov, ktoré Európsky parlament schválil v stredu.

Smernica o prístupnosti webových stránok, na ktorej sa už dohodli rokovacie tímy z Parlamentu a Rady, by mala uľahčiť starším ľuďom a ľuďom so zdravotným postihnutím prístup k dátam a službám na internete, napr. na podanie daňového priznania či žiadosti o príspevok, zaplatenie poplatkov alebo zapísanie sa na univerzite.

„Dnes sme zabezpečili, aby služby elektronickej verejnej správy boli prístupné každému.  Tak ako by mali byť fyzicky prístupné vládne budovy, mali by byť prístupné aj digitálne brány. Vyriešili sme dostupnosť webu, ktorá sa týka verejných služieb, no internet je oveľa viac než len vládne webové stránky a aplikácie. Potrebujeme aj reformu súkromnej sféry služieb, od bánk cez televízne stanice až po súkromné nemocnice. Dúfam, že čoskoro budeme môcť prijať Európsky akt o prístupnosti, aby verejné a súkromné služby boli dostupné pre všetkých našich občanov,“ uviedla spravodajkyňa Parlamentu Dita Charanzová (ALDE – CZ).

Podľa nových predpisov webové sídla a mobilné aplikácie subjektov verejného sektora – od správ, súdov a policajných oddelení až po verejné nemocnice, univerzity a knižnice – budú musieť spĺňať spoločné normy EÚ o prístupnosti. Europoslanci zabezpečili, aby aj aplikácie používané na mobilných zariadeniach, ako sú smartfóny a tablety, boli tiež v súlade s týmito predpismi.

Mechanizmus spätnej väzby

Subjekty verejného sektora budú musieť poskytnúť a pravidelne aktualizovať „podrobné, úplné a zrozumiteľné vyhlásenie o súlade prístupnosti svojich webových stránok a aplikácií so smernicou, vrátane vysvetlenia týkajúceho sa častí obsahu, ktoré nie sú prístupné a dôvody ich neprístupnosti. Zavedie sa „mechanizmus spätnej väzby“, aby používatelia mohli nahlásiť problémy súvisiace s nedodržaním predpisov a požiadať  o konkrétne informácie, ak je obsah neprístupný.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Prístup k určitému druhu obsahu na požiadanie

Niektoré druhy obsahu sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice, ale len vtedy, ak nie sú potrebné na administratívne postupy, napríklad formáty kancelárskych súborov, vopred nahrané mediálne súbory s časovou dimenziou alebo obsah archivovaných webových stránok. Poslanci EP zabezpečili, aby verejné orgány boli povinné sprístupniť na požiadanie tento vylúčený obsah všetkým osobám (prístup na požiadanie).

Verejné orgány budú musieť poskytnúť „primeranú reakciu na oznámenie alebo žiadosť v primeranej lehote“ a uviesť odkaz na „postup presadzovania“. Ten bude možné využiť v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o spätnú väzbu alebo na  prístup na vyžiadanie. Členské štáty budú musieť určiť orgán poverený monitorovaním a presadzovaním týchto predpisov.

Približne 80 miliónov ľudí v EÚ má zdravotné postihnutie. Keďže obyvateľstvo EÚ starne, očakáva sa, že do roku 2020 sa počet ľudí so zdravotným postihnutím alebo obmedzením súvisiacim s vekom zvýši na 120 miliónov.

Ďalšie kroky

Po uverejnení smernice v Úradnom vestníku EÚ ju členské štáty budú musieť transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 21 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti. Následne budú mať 12 mesiacov na to, aby ustanovenia uplatnili na nové webové stránky, 24 mesiacov na ich uplatnenie na existujúce internetové stránky a 33 mesiacov na  ich uplatnenie na mobilné aplikácie orgánov verejného sektora.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices