Ilustračné PHOTO © European Union

Nové pravidlá proti šíreniu škodcov môžu zakázať dovoz niektorých druhov rastlín z tretích krajín

Výbor pre poľnohospodárstvo schválil nové pravidlá, ktorých cieľom má byť obmedzenie rastúceho prílivu rastlinných škodcov do EÚ, ale aj lepšia príprava jednotlivých štátov v boji proti šíreniu týchto  škodcov.

Nové pravidlá majú zaviesť preventívne a rýchle mechanizmy, ktoré poslúžia ako reakcia v prípade, že sa zistí dovoz škodcov. Okrem toho sa od členských štátov vyžaduje vypracovanie pohotovostného plánu.

„Rastlinný škodca a choroby nepoznajú hranice. My musíme chrániť naše biodiverzity základnými postupmi, ktoré platia pre všetky členské štáty. Zároveň ale musíme dať pozor na to, aby sme nepotlačili obchod s rastlinami a rastlinnými produktmi nepotrebnou byrokraciou. Tieto pravidlá na jednej strane chránia obchod a na strane druhej umožňujú reagovať na hrozby koordinovaným spôsobom,“ uviedla Anthea McIntyre .

Nové pravidlá okrem iného zavádzajú vstupný mechanizmus, ktorý by mal rýchlo identifikovať rastliny a rastlinné produkty z tretích krajín predstavujúce riziko a zakázať ich vstup do EÚ. Zavedená bude aj povinnosť rastlinných certifikátov pre rastliny z tretích krajín bez ohľadu na to, kým boli dovezené. Výnimka bude platiť len pre súkromných cestujúcich, ktoré si dovezú malé množstvo rastlín s nízkym rizikom.

Viac..  Komisia zaregistruje Európsku iniciatívu občanov o zdaňovaní emisií skleníkových plynov

Ďalšie pravidlo zaväzuje členské štáty k zavedeniu viacročných programov s cieľom zabezpečiť včasnú detekciu nebezpečných škodcov. Okrem toho sa nové pravidlá dotýkajú aj nárokov na náhradu či rozšírenia „rastlinných pasov“.

O vik

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices