Ilustračné PHOTO © European Union

OECD a EFSA diskutovali o nových testovacích metódach in vitro

Experti z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa stretli s expertmi z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), aby diskutovali o testovacích metódach, ktoré by neboli aplikované na zvieratá. Seminár na tému vývojová neurotoxicita (DNT) navštívilo 59 účastníkov z 15 krajín.

Viacerí vedci a epidemiológovia z priemyslu si vymieňali poznatky o pokrokoch v in vitro oblasti. Zhodli sa na tom, že súčasné požiadavky na testovanie DNT nie sú dostatočné pre identifikáciu potenciálne nebezpečných zlúčenín. Dôsledky nebezpečných zlúčením pritom môžu mať aj výraznejšie a dlhodobejšie následky.

Jednotlivé skupiny odborníkov sa zhodli na tom, že od OECD budú potrebné usmernenia pre interpretáciu budúcich výsledkov. V dlhodobom horizonte by sa tieto skúšobné smernice mali postupne regulovať tak, aby bolo možné ich využiť v jednotlivých krajinách.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Séria workshopov podporila vývoj nových in vitro testovacích metód, ktorých cieľom je zhodnotiť vplyv chemických látok na bunkové procesy v mozgu.

O vik

Odporúčame pozrieť

domace nasilie

OECD: Reálne príjmy domácností v druhom kvartáli klesli o 0,5 %

Reálne príjmy domácností na jedného člena v krajinách združených v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a …

Consent choices