komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia schválila osem nových projektov v rámci nástroja partnerstva EÚ

Európska komisia schválila osem nových projektov v celkovej výške viac ako 32 miliónov EUR, ktorých cieľom je posilniť spoluprácu s partnerskými krajinami v prioritných oblastiach.

Tieto činnosti podporia strategické ciele Európskej únie vo vonkajších vzťahoch prostredníctvom posilnenia partnerstiev s tretími krajinami celého sveta v dôležitých oblastiach, ako je zmena klímy, udržateľnosť, medzinárodná digitálna agenda a civilné letectvo.

Nový balík projektov zahŕňa ambiciózny hlavný program vymedzený v rámci vonkajšieho rozmeru stratégie EÚ pre jednotný digitálny trh(8 miliónov EUR), ktorého cieľom je posilniť spoluprácu s kľúčovými partnermi v oblasti ochrany osobných údajov, dôvery a bezpečnosti v kybernetickom priestore, cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom a normalizácie IKT. Ekologizácia hospodárstva, udržateľné environmentálne postupy a boj proti zmene klímy budú propagované prostredníctvom niekoľkých cielených iniciatív, ako je znižovanie emisií čierneho uhlíka v Arktíde (1,5 milióna EUR), podpora krajín Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (3 milióny EUR), aby sa ich hospodárstvo diverzifikovalo a prestalo byť takmer výlučne závislé od ťažby uhľovodíkov, a podpora technológie pre zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (1 milión EUR) v Číne ako prostriedku na zníženie emisií CO2 z uhoľných elektrární. Tieto činnosti prispejú k vykonávaniu vôbec prvej všeobecnej, právne záväznej dohody o klíme, ktorá bola podpísaná v Paríži v decembri 2015 a nadobudla účinnosť 4. novembra 2016 v nadväznosti na nedávnu ratifikáciu zo strany Európskej únie.

Nástroj partnerstva okrem toho posilní spoluprácu Európskej únie s Čínou prostredníctvom nových iniciatív zameraných na podporu ekologickejších environmentálnych politík a právnych predpisov (3 milióny EUR) na základe najlepších postupov EÚ a na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi.

V snahe podporiť európske normy v oblasti letectva a obmedziť vplyv na životné prostredie a zmenu klímy spôsobený leteckou dopravou bude nástroj partnerstva naďalej posilňovať politické, hospodárske a environmentálne partnerstvá v oblasti civilného letectva. Na základe prebiehajúcej spolupráce s Čínou a Indiou, ktorá sa začala v rokoch 2014 a 2015, rozšíri nástroj partnerstva teraz svoju činnosť aj do krajín Latinskej Ameriky (7 miliónov EUR) a juhovýchodnej Ázie (7,5 milióna EUR).

Viac..  Krajiny EÚ sa dohodli na prísnejších pravidlách pre dovoz ukrajinských výrobkov

Okrem toho bude 1,2 milióna EUR využitých na posilnenie politických dialógov so strategickými partnermi EÚ a mimo nej, ktoré sa týkajú širokej škály oblastí politík vrátane demokratickej správy, ochrany spotrebiteľa, zmeny klímy, ochrany životného prostredia a hospodárskeho rastu a udržateľnosti. Tým sa zvýši naša schopnosť vymedziť a vykonávať spoločné prístupy a reakcie na globálne výzvy.

Súvislosti

Nástroj partnerstva financuje projekty, ktoré Európskej únii umožňujú zúčastňovať sa na formovaní globálnej zmeny a presadzovať jej základné hodnoty. Je jedným z niekoľkých nástrojov zahrnutých do rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 určeného na financovanie vonkajšej činnosti EÚ. Prostredníctvom nástroja partnerstva EÚ spolupracuje s partnermi z celého sveta s cieľom riešiť globálne výzvy a nachádzať spoločné riešenia problémov spoločného záujmu. Z tohto nástroja sa financujú činnosti, ktoré prispievajú k realizácii priorít EÚ, čím sa politické záväzky premieňajú na konkrétne opatrenia. Tento program vychádza z predchádzajúcich ročných akčných plánov prijatých Komisiou. Celkový príspevok na podporu strategických záujmov EÚ za posledných 2,5 roka dosahuje viac ako 315 miliónov EUR.

Medzi partnerské krajiny pre projekty nástroja partnerstva so zameraním na digitálny trh patria Brazília, Čína, India, Japonsko, Kórejská republika a Spojené štáty. Zvýšená spolupráca a ďalšie iniciatívy v oblasti civilného letectva budú prebiehať na regionálnej úrovni s Južnou Amerikou a juhovýchodnou Áziou, ako aj dvojstranne s Argentínou, Brazíliou, Čile, Kolumbiou a Mexikom, Brunejom, Kambodžou, Indonéziou, Laosom, Malajziou, Mjanmarskom, Filipínami, Singapurom, Thajskom a Vietnamom.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európa chce od Číny dve veci, ale nie je isté či ich dostane

Európa chce od Číny dve veci – zmenu jej relatívne proruského postoja k vojne na …

Consent choices