benova
Monika Flašíková-Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union - Source EP.

Monika Beňová: Obrana voči propagande a dezinformáciám je prirodzeným pudom sebazáchovy

Poslanci Európskeho parlamentu sa v rámci tohto týždňového plenárneho zasadnutia budú zaoberať aj aktívnym bojom s propagandou namierenou proti Európskej únii (EÚ) a jej hodnotám. Je na to nevyhnutná lepšia koordinácia a posilnenie vzájomnej spolupráce medzi členskými štátmi.

Konštruktívna kritika EÚ je pre jej správne fungovanie veľmi dôležitá. To nikto nespochybňuje. Aj vďaka nej je Únia úspešným projektom, ktorý pomohol zaistiť viac ako 70 rokov mierového spolužitia v Európe. Stále je čo zlepšovať, no dôležitým merítkom je aj prevládajúci záujem ďalších krajín s cieľom zapojiť sa,“ uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Objektívnu kritiku si však podľa nej nemožno zamieňať s otvorenými lžami a propagandou, ktorým sú EÚ, jej liberálno-demokratické zradenie a aj samotné členské štáty vystavované.

Bohužiaľ je preukázané, že významným zdrojom týchto dezinformačných kampaní je Kremeľ a rozličné naň napojené organizácie.Rusko je kľúčovým globálnym aktérom. Naším spoločným záujmom by mal byť boj proti radikalizácii a zverstvám, ktoré v súčasnosti predstavuje najmä Daíš. Namiesto spolupráce sme však z jeho strany svedkami rôznorodých snáh o oslabovanie európskej súdržnosti,“ zdôraznila poslankyňa. Deje sa tak napríklad prostredníctvom finančnej podpory populistických a extrémne pravicových strán a hnutí v jednotlivých štátoch.

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Súčasťou tejto agendy je aj prezentovanie rôznych aspektov nedemokratického zriadenia a štátov, ako silnejších než v skutočnosti sú.Podnecovanie k nenávisti, obmedzovaniu práv niektorých skupín obyvateľstva, či k násiliu nemôže byť považované za slobodu prejavu. Obrana voči takémuto konaniu, či už na sociálnych sieťach, ale aj v reálnom živote, musí byť naším prirodzeným pudom sebazáchovy, uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

Denné dodávky plynu do Európy od ruského plynárenského koncernu Gazprom klesli za prvú polovicu novembra …

Consent choices