biotop
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Príroda v Európe bude mať vhodné pravidlá ochrany aj v budúcnosti

Európska komisia včera potvrdila, že smernice o vtákoch a biotopoch, ktoré sú základom ochrany prírody v EÚ zostanú zachované. Toto rozhodnutie ukončilo dva roky neistoty ohľadom budúcnosti ochrany prírody v EÚ. Komisia tiež odsúhlasila prípravu plánu, ktorého cieľom bude lepšia reálna ochrana prírody.

Environmentálne mimovládne organizácie na Slovensku toto rozhodnutie privítali, keďže Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou biodiverzitou v EÚ a akékoľvek oslabenie úrovne ochrany prírody by ohrozilo prírodné dedičstvo Slovenska, ktoré je v mnohých regiónoch jedným z kľúčových základov pre rozvoj turistiky.

Toto rozhodnutie je víťazstvom viac ako pol milióna ľudí zapojených do celoeurópskej kampane #NatureAlert, ktorí požadovali od Komisie, aby túto legislatívu zachovala a  zamerala sa na hľadanie riešení ako ich lepšie zaviesť do praxe.

Smernice o vtákoch a biotopoch sú základom ochrany prírody v Európe. Vďaka nim je chránených 1,400 ohrozených druhov rastlín a živočíchov a 1 milión km2 prírodných biotopov v Európe. Smernice sa tešia obrovskej podpore: za ich zachovanie sa vyslovili vedci, verejnosť, Európsky parlament, predstavitelia členských štátov EÚ.

Environmentálne mimovládne organizácie vítajú toto rozhodnutie no zdôrazňujú, že na to, aby toto rozhodnutie bolo skutočnou dobrou správou pre prírodu je potrebné vykonať ešte veľa práce. Očakávajú návrh súboru účinných opatrení smerujúcich k lepšej ochrany prírody v praxi a kroky, ktoré obmedzia tlak na prírodu zo strany niektorých politík.

Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko komentuje

“Rozhodnutie Komisie dokazuje, že hlas viac ako pol milióna občanov, ktorí požadovali zachovanie súčasnej legislatívnej úrovne ochrany prírody v Európe a jej lepšiu implementáciu bolo počuť jasne a silno. Príroda je kľúčovou hodnotou našej spoločnosti a je nevyhnutná pre naše prežitie a aj pre rozvoj menej rozvinutých oblastí Slovenska. Keďže príroda nepozná hranice, je včerajšie rozhodnutie víťazstvom európskej spolupráce.“

Miroslava Plassmann z WWF Slovensko hovorí:

“Dnes bolo jednohlasne potvrdené, že existujúce smernice EÚ o vtákoch a biotopoch sú efektívnym nástrojom pre ochranu prírody. Brusel musí teraz predstaviť dobrý akčný plán, ktorý zabezpečí lepšie vynucovanie zákonov a prinesie vhodné riešenia pre prírodu i v rámci ostatných politík a investícií. Ani ten najlepší zákon nestojí za nič, ak nie je vykonávaný! “

Mimovládne organizácie upozorňujú, že okrem nedostatočného financovania ochrany prírody, veľký problém predstavuje súčasné nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ, ktorá vedie k ničeniu prírodných zdrojov tým, že väčšina zdrojov smeruje najväčším farmám, ktoré sú najväčšími znečisťovateľmi. Komisia musí čo najskôr predstaviť ambicióznu reformu, ktorá zabezpečí súlad SPP s environmentálnymi cieľmi EÚ a presmeruje podporu na farmárov, ktorí prispievajú k ochrane biodiverzity a prírodných zdrojov. V opačnom prípade, bude ochrana ekosystémov čoraz problematickejšia a bude si vyžadovať čoraz viac zdrojov.

Viac..  De Guindos: Inflácia v eurozóne sa môže dočasne zrýchliť

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Inštitúcie EÚ chcú chrániť životné prostredie aj prostredníctvom trestného práva

Európska komisia (EK) v piatok privítala dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o ochrane …

Consent choices