Kissova
Jana Kiššová, podpredsedníčka SaS. PHOTO: archív SaS.

Jana Kiššová: Elektráreň v Novákoch funguje bez povolenia, škodí ovzdušiu

To všetko napriek tomu, že nespĺňa emisné limity a škodí životnému prostrediu.

Od 1.1.2016 platia v celej Európskej únii nové emisné limity. Viaceré prevádzky museli preto investovať do nových, ekologickejších technológií. Inak tomu nebolo ani v Novákoch, kde tepelnú elektráreň na domáce uhlie prevádzkujú Slovenské elektrárne. Prvý a druhý blok prešli v roku 2015 obnovou za 40 miliónov eur. Tretí a štvrtý blok sa Slovenské elektrárne rozhodli natrvalo odstaviť.

O to viac sme boli s kolegami prekvapení, keď sa minulý týždeň v rámci európskeho systému nahlasovania plánovaných odstávok elektrární objavila informácia o dvojdennom prerušení výroby elektriny na odstavenom bloku B3. Áno, dvojdňová odstávka vraj odstaveného bloku 3, ktorý takmer rok nespĺňa emisné limity. Začali sme teda pátrať.

Kolegovia Anna Zemanová a Karol Galek sa vybrali priamo do Novák. V Novákoch je evidentne opäť v prevádzke starý blok uhoľnej elektrárne, ktorý už takmer rok nemá čo dymiť. Tretí blok nikdy nesplnil nové emisné limity a nebola na ňom vykonaná žiadna úprava smerom k ekologickejším technológiám. Preto nemá čo byť v prevádzke. Ale je.

Až na základe tlačovej konferencie, kde sme medializovali naše zistenia, začalo ako z „chlpatej deky“ liezť zo Slovenských elektrární zdôvodnenie: „Firma Slovenské elektrárne prenajala blok číslo tri elektrárne Nováky spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., na účely testovania mobilného odsírovacieho zariadenia. Na tento účel boli vydané aj príslušné povolenia štátnych orgánov.“ Okrem podozrivého argumentu je alarmujúca aj absentujúca časová súslednosť a logika. Na rokovaní dňa 20. 9. 2016 so zástupcami prevádzkovateľa bolo dohodnuté, že v Elektrárni Nováky na bloku B3 bude vykonaný „prevádzkový pokus v nevyhnutnom rozsahu a v obmedzenom časovom období“. Až v nedeľu 27.11. Slovenské elektrárne príslušným orgánom oznámili, že pokus už prebieha od začiatku novembra 2016(!) a to na pôvodnom parnom jednobubnovom kotle – bloku B3. Inšpektorát životného prostredia bol teda informovaný až takmer mesiac po tom, čo „pokus“ začal. Prevádzka elektrárne teda očividne bežala ilegálne. Riaditeľ inšpektorátu vo svojom vyjadrení síce uviedol, že o „pokuse“ so Slovenskými elektrárňami diskutovali, ale ani slovkom sa nezmienil, či im to vôbec povolili.

Vysvetlenie môže byť jednoduché. Peniaze. A to za každú cenu. Finančný záujem pár jednotlivcov nadradený nad zákony, ochranu životného prostredia a zdravie ľudí.

Táto situácia vyvoláva množstvo otázok, ale aj podozrení, a preto som sa rozhodla zvolať na štvrtok, 8.12. mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, kde budeme žiadať vysvetlenie. Ministra životného prostredia Lászla Sólymosa sa chcem spýtam, kto a či vôbec povolil uvedenie bloku B3 do prevádzky a čo hrozí Slovenským elektrárňam za prípadné nedodržiavanie zákonov a emisných limitov. Ak povolil, kde sú z zmysle zákona zverejnené povolenia?

Viac..  Eugen Jurzyca: Prichádza moment, kedy fond obnovy zvýši dane. Bohatým aj chudobným.

Otázky ohľadom dodržiavania nariadenia vo všeobecnom hospodárskom záujme pri výrobe elektriny z domáceho uhlia a sankciách za podprodukciu, či nadprodukciu budeme požadovať od ministra hospodárstva, Petra Žigu, ako správcu štátneho 34-percentného balíka akcií v Slovenských elektrárňach. A tiež ma zaujíma, kto sa o prevádzku tohto bloku reálne stará. Vrabce čvirikajú, že sú to vraj Hornonitrianske bane.

Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza ako údajný nájomca bloku číslo 3 vo svojom predmete činnosti nemá ani výrobu ani predaj elektriny. Jediné povolenie na podnikanie v energetike majú na distribúciu elektriny. Jediný, kto teda môže vyrábať elektrickú energiu v spleti firiem, sú naďalej iba Slovenské elektrárne. Tie však prevádzku tretieho bloku, podľa tento týždeň medializovaného vyjadrenia, pre nás stále za nejasných okolností delegovali na tretí subjekt.

Neekologická a neekonomická elektrina z hnedého uhlia

Okrem podozrení okolo výroby elektrickej energie z neekologickej elektrárne v Novákoch bez povolení sa tu naskytá aj otázka ekonomická. Vláda SR v regióne Hornej Nitry podporuje nesystémovú ťažby uhlia, ktorá má okrem negatívneho vplyvu na ceny elektriny aj negatívny vplyv na životné prostredie, ako aj zdravie ľudí.

Na mieste je otázka, či naozaj potrebujeme páliť hnedé uhlie navyše spornej kvality, keďže horí až po priliatí mazutu. Som presvedčená, že nie. Chýba aj akákoľvek relevantná analýza, ktorá by hovorila opak. Argumenty o 3 500 zamestnancoch baní, ktorých je s pridruženou činnosťou v regióne do 10 000 pracovných miest, strácajú s pribúdajúcimi pracovnými možnosťami v regióne na váhe. Čoskoro pribudne automobilka Jaguar, vzdialená od Prievidze osemdesiat kilometrov. Od budúceho roku spúšťa v Prievidzi výrobu aj firma Brose, ktorá chce v prvom roku prijať 800 zamestnancov, s víziou ich rozšírenia až na 3 000 ľudí. Nehovoriac o tom, že ak by sme zatvorili uhoľnú elektráreň v Novákoch, okamžite by sme výrazne pokročili v napĺňaní cieľov Parížskej dohody.

Žiaľ, strategické rozhodnutie kompetentných je očividne iné: neekologické, neekonomické, škodlivé a zjavne aj protizákonné. Ale na to nám, verím, odpovedia páni ministri na našom štvrtkovom zasadnutí hospodárskeho výboru.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravila Jana Kiššová, predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, predsedníčka Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov a podpredsedníčka strany SaS. 

O Jana Kiššová

Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, predsedníčka Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov, podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita, poslankyňa NR SR /SaS/.

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices