Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ predĺžila hospodárske sankcie voči Rusku o šesť mesiacov

Rada predĺžila hospodárske sankcie pre konkrétne odvetvia ruského hospodárstva do 31. júla 2017.

Uvedené opatrenia sa zaviedli 31. júla 2014 pôvodne na obdobie jedného roka, a to v reakcii na konanie Ruska destabilizujúce situáciu na Ukrajine. Posilnili sa v septembri roku 2014. Zameriavajú sa na sektor financií, energetiky a obrany, ako aj oblasť tovaru s dvojakým použitím.

Európska rada 19. marca 2015 odsúhlasila, že trvanie sankcií sa prepojí s úplným splnením dohôd z Minska, ktoré sa malo uskutočniť do 31. decembra 2015.

Keďže dohody z Minska sa do 31. decembra 2015 v plnom rozsahu nesplnili, Rada predĺžila sankcie do 31. júla 2016 a 1. júla 2016 ich predĺžila do 31. januára 2017. Po preskúmaní plnenia dohôd z Minska na zasadnutí Európskej rady 15. decembra pripravili hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ pôdu pre predĺženie sankcií o ďalších šesť mesiacov do 31. júla 2017. Rada toto rozhodnutie formalizovala 19. decembra 2016 písomným postupom a – ako v prípade všetkých rozhodnutí o predĺžení reštriktívnych opatrení – jednomyseľne.

Hospodárskymi sankciami, ktoré sa rozhodnutím predĺžili, sa najmä:

  • obmedzuje prístup na primárne a sekundárne kapitálové trhy EÚ pre päť veľkých ruských finančných inštitúcií s väčšinovým štátnym podielom a pre ich pobočky mimo EÚ, v ktorých majú väčšinový podiel, ako aj pre tri veľké ruské energetické a tri obranné spoločnosti
  • ukladá zákaz vývozu a dovozu v oblasti obchodu so zbraňami
  • ustanovuje zákaz vývozu položiek s dvojakým použitím na vojenské účely alebo pre vojenských koncových užívateľov v Rusku
  • obmedzuje prístup Ruska k určitým citlivým technológiám a službám, ktoré sa môžu použiť na ťažbu a prieskum ropy.
Viac..  EK schválila slovenskú schému pomoci 44 miliónov EUR na podporu pri uskladňovaní elektrickej energie

Okrem uvedených hospodárskych sankcií platí viacero opatrení EÚ v súvislosti s krízou na Ukrajine, okrem iného aj:

  • cielené individuálne reštriktívne opatrenia, najmä zákaz vydávania víz a zmrazenie aktív – aktuálne voči 152 osobám a 37 subjektom, do 15. marca 2017;
  • reštriktívne opatrenia v súvislosti s protiprávnou anexiou Krymu a Sevastopola, obmedzené na územie Krymu a Sevastopola, ktoré aktuálne platia do 23. júna 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices