Ilustračné PHOTO © European Union - EP.

Lepšie mobilné pripojenie a 700 MHz frekvenčné pásmo naprieč celou Úniou

Európska únia zareagovala na rastúci dopyt po bezdrôtovom pripojení zriadením frekvenčného pásma pre mobilné širokopásmové pripojenie. Zároveň sa berie do úvahy aj potreba zabezpečiť širokopásmové siete pre televízne vysielanie.

„Toto rozhodnutie znamená rýchlejší a lepší prístup na internet, čo je dobrá správa pre podniky, ale aj pre jednotlivcov v celej Európe. Postupne tak dláždime cestu pre zavedenie 5G technológií, ktoré umožnia vznik nových inovácií,“ povedal maltský minister pre konkurencieschopnosť a digitálne a námorné hospodárstvo Emmanuel Mallia.

Najneskôr do 30. júna 2020 budú členským štátom priradené vysokokvalitné 700 MHz frekvenčné pásma určené na bezdrôtové širokopásmové služby. Využívať ho budú rozhlasové a televízne vysielacie stanice pričom sa bude podporovať zavádzanie 4G. Okrem toho bude prioritou aj rýchlejšie a lepšie pokrytie vidieckych oblastí.

Viac..  Robert Hajšel: Ak chceme znižovať emisie skleníkových plynov, musíme dekarbonizovať priemysel

Ak členské štáty nebudú schopné zaviesť tieto zmeny do roku 2020, môžu požiadať o dvojročný odklad, pričom budú musieť uviesť jasné dôvody, ako napríklad nedostatok financií. Všetky krajiny by mali do konca júna 2018 prijať národný plán, podľa ktorého budú pri zavádzaní frekvenčných pásem postupovať.

O vik

Odporúčame pozrieť

Nové iniciatívy na posilnenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblasti progresívnych materiálov

Komisia navrhla komplexnú stratégiu, vďaka ktorej sa má EÚ priblížiť k vedúcemu postaveniu v oblasti …

Consent choices