zemegula
PHOTO: redakcia/red.

Čo nové vo svete? Prinášame vám prehľad uplynulého 5. týždňa 2017

HDP, INFLÁCIA AJ TRH PRÁCE V EUROZÓNE S PRIAZNIVÝM VÝVOJOM

EUROZÓNA: Eurostat uplynulý týždeň zverejnil viaceré dôležité makro ukazovatele o vývoji eurozóny v závere vlaňajška. Medziročne ekonomika menového bloku podľa rýchleho odhadu Eurostatu vo 4. kvartáli 2016 vzrástla o 1,8 % a ekonomika celej únie o 1,9 %, čo predstavuje rovnaký rast ako v 3. štvrťroku. Za celý minulý rok tak hospodárstvo eurozóny posilnilo o 1,7 % a hospodárstvo únie o 1,9 %. „V medzikvartálnom porovnaní, teda v porovnaní s 3. štvrťrokom, HDP eurozóny vzrástol o 0,5 % a v EÚ ako celku o 0,6 %. Predstavovalo to mierne zrýchlenie oproti kvartálnemu rastu dosiahnutému v 3. štvrťroku vlaňajška,“ uviedol analytický tím Poštovej banky.

Okrem vývoja HDP Eurostat zverejnil aj rýchly odhad vývoja inflácie. Spotrebiteľské ceny v menovej únii v januári medziročne vzrástli o 1,8 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti decembru, kedy sa ceny zvýšili o 1,1 %. Inflácia bola v januári ťahaná hlavne vyššími cenami energií, palív a potravín. Inflácia sa začína približovať k cieľu ECB na úrovni 2 %, otázne ale zostáva, či je aj udržateľná. Skôr ako dopytové tlaky na ňu totiž zrejme vplývajú vyššie ceny energií a ropy. Smerom nahor sa uberajú v menovom bloku nielen spotrebiteľské ceny, ale aj tie priemyselné. Podľa indexu priemyselných cien PPI za december ceny medziročne vzrástli 1,6 %, čo výrazne prekonalo nielen očakávania na úrovni 1,2 % ale aj predchádzajúcu úroveň 0,1 %.

Priaznivo sa vyvíjal aj trh práce menového bloku. Miera nezamestnanosti v decembri v eurozóne klesla na 9,6 % z novembrových 9,7 %, čo je najnižšia úroveň od mája 2009. Na Slovensku harmonizovaná nezamestnanosť podľa Eurostatu taktiež mierne klesla na 8,8 % z novembrových 9,0 %. V závere roka bola nezamestnanosť najnižšia v ČR [3,5 %] a v Nemecku [3,9 %]. Naopak, najvyššia nezamestnanosť trápi Grécko a Španielsko.

Prvý deň nového mesiaca priniesol výsledky indexov nákupných manažérov [PMI] vo výrobe za eurozónu a jej členov. Čo sa týka Nemecka index dosiahol o niečo nižšiu hodnotu [56,4 b.] ako očakával trh [56,5 b.]. V eurozóne naopak tento index prekonal očakávania o 0,1 bodu na úroveň 55,2 b. oproti predošlej a zároveň aj odhadovanej hodnote. Napriek len miernemu rastu sú výsledky PMI indexov pozitívne, naznačujúce rast európskej ekonomiky

Priaznivo sa vyvíjal aj maloobchod v menovom bloku. Tržby maloobchodu v decembri vzrástli, ale miernejšie ako u nás, o 1,1 % a v celej EÚ o 2,3 %. Podľa údajov Eurostatu sa maloobchodné tržby v decembri najvýraznejšie vzrástli v Luxembursku, Slovinsku a v Rumunsku a klesli vo Fínsku, v Nemecku, Dánsku, Rakúsku a na Malte.

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne v júli nezmenili svoj názor na vývoj inflácie

NEMECKO: Priaznivé údaje týkajúce sa inflácie prišli uplynulý týždeň z Nemecka. Medziročne odhadovaná CPI inflácia v januári vzrástla o 1,9 %, pričom v decembri vykázalo Nemecko pomalší rast cien o 1,7 %. Trh však očakával ešte o trochu vyšší rast na úrovni 2 %. Pod rast nemeckej inflácie sa podpísali hlavne vyššie ceny energií, pohonných hmôt a potravín, ruku k dielu ale pridali aj drahšie služby. Rastúca inflácia v Nemecku môže vyvolať kritiku stimulačnej menovej politiky ECB zo strany jej oponentov.

USA: Makrodáta z Ameriky priniesli minulý týždeň nečakane dobré správy. Podľa reportu ADP zamestnanosť v súkromnom sektore v januári vrástla na 246 tisíc nových zamestnancov, pričom konsenzus odhadoval len 168 tisíc nových pracovných pozícií. Po decembrovej úrovni 151 tisíc teda došlo v januári k výraznému rastu zamestnanosti v USA. Tento report ADP naznačil, že aj oficiálne štatistiky, ktoré ministerstvo práce USA zverejnilo uplynulý piatok, prekročia očakávania. A tak sa aj stalo. Januárový report US ministerstva práce potvrdil, že tvorba nových pracovných miest dopadla veľmi pozitívne. Konsenzus odhadoval 180 tis. pracovných pozícií, avšak všeobecne sa očakávalo, že reálne to bude nad hranicou 200 tisíc, čo sa aj podarilo. V úvodnom mesiaci tohto roka tak podľa oficiálnych štatistík bolo v US ekonomike vytvorených až 227 tis. nových pracovných miest oproti decembrovým 157 tis. miest. Sklamanie však priniesol slabý januárový rast miezd, ktorý dosiahol len 2,5 %, pričom v decembri mzdy rástli o 2,8 % [a aj táto hodnota bola revidovaná smerom nadol]. Nepriaznivý mzdový vývoj môže mať vplyv na uťahovanie americkej menovej politiky, keďže pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb týmto klesá.

O dac

Odporúčame pozrieť

eurozona

Dôvera v ekonomiku eurozóny tento mesiac klesla

Dôvera v ekonomiku eurozóny tento mesiac klesla, aj keď menej, ako očakávali analytici. Dôvodom bolo …

Consent choices