TASC hľadá vhodného kandidáta s vodcovskými schopnosťami

TASC je think tank, ktorý sa venuje vývoju politík a riešení založených na výskume na národnej i medzinárodnej úrovni. Spolupracuje s mnohými organizáciami a spoločne sa snažia vyvolať ten správny impulz k zmene.

V súčasnosti hľadajú vhodného kandidáta, ktorý by viedol organizáciu, má strategické myslenie a miluje prácu v dynamickom kolektíve.

Hlavná náplň práce

 

 • Vykonávanie, monitorovanie a aktualizácia strategického plánu,
 • rozvíjanie vízii, operačných plánov,
 • dohliadanie na smerovanie organizácie, používanie správnej politiky,
 • tvorba a dohľad nad správnou štruktúrou v organizácii s cieľom zefektívnenia,
 • dohliadanie na zamestnancov,
 • podpora pracovného prostredia, budovanie hodnôt v organizácii, vykonávanie zmysluplnej práce a prispievanie k rozvoju organizácie,
 • komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami,
 • neustále budovanie vzťahov,
 • udržiavanie a rozvíjanie dobrých vzťahov s hlavnými partnermi TASC.

 

Ideálny uchádzač by mal pracovníkov viesť, motivovať, zabezpečiť im skvelé pracovné podmienky, byť inovatívny. Samozrejme, by mal dodržiavať predpisy organizácie, zabezpečiť administratívne úkony a posilňovať kultúru zamestnancov. Rovnako by mal:

 

 • mať vodcovské a strategické myslenie, skúsenosti s riadením,
 • disponovať schopnosťou plánovať a efektívne riadiť zdroje,
 • dohliadať na finančné oddelenie,
 • byť flexibilný, vedieť sa adaptovať, vyhodnocovať,
 • pracovať s vysokým nasadením a mal by byť odolný voči tlaku,
 • vedieť dobre vyjednávať,
 • mať analytické schopnosti.

Výkon tejto práce je na plný úväzok po dobu 4 rokov. Prihlášky je potrebné poslať do 24. februára 2017.

Všetky ďalšie informácie získate TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

 

O mib

Odporúčame pozrieť

R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Európska podpora vodíkového hospodárstva dostane jasnejšie kontúry a z jej využitia môže profitovať aj Slovensko. Výbor Európskeho …

Consent choices