Anna Záborská. Photo: redakcia/vik.

Postavenie žien v praxi EÚ nezodpovedá legislatívnym úpravám

V Európskom parlamente sa vrámci legislatívneho procesu diskutuje o posilnení ekonomických práv žien v Európskej únii a o možnej rovnováhe medzi ich osobným a pracovným životom.

„Stále sa uchádzať o rovnosť je dôležité, pretože napriek tomu, že je rovnosť garantovaná v ústavách a v zmluvách, nefunguje v praktickom prevedení a našou úlohou je vracať túto tému do hry až po dobu, kým to naozaj nebude platiť,“ hovorí Monika Flašíková-Beňová.

Podľa správy Európskej komisie bude trvať 70 rokov, kým budú ženy zarábať rovnako ako muži,  40 rokov bude trvať kým bude nastavená rovnováha pri zdieľaní alebo starostlivosti o domácnosť a 20 rokov bude trvať, kým dospejeme k osobnej a pracovnej rovnoprávnosti medzi oboma pohlaviami.

„Ženy aj v súčasnej dobe pracujú dlhšie ako muži, ak vezmeme do úvahy, že po formálnom pracovnom čase venujú hodiny starostlivosti o rodinu, stále je v tom určitá disproporcia. V platobnom pomere je rozdiel medzi mužmi a ženami v priemere 15 % v prospech mužov za prácu rovnakej hodnoty,“ povedala europoslankyňa Anna Záborská.

Podľa europoslankyne je potvrdené, že k rozdielu v mzdách dochádza vtedy, keď žena porodí prvé dieťa a je nútená rozdeliť svoj čas medzi prácu a starostlivosť o rodinu. Európska komisia si osvojila pohľad, že materstvo a povinnosti týkajúce sa výchovy detí sú prekážkou v dosiahnutí rovnosti medzi pohlaviami, a preto jej návrhy smerujú k rozdeleniu zodpovednosti za starostlivosť o rodinu,“ povedala Záborská, ktorá však nepovažuje toto riešenie za jediné možné.

Viac..  Miriam Lexmann: Teroristickým útokom Hamasu sme sa dostali na bod nula. Mierové rokovania už prebiehali

„Môže sa stať, že v jednom koši skončia muži a ženy, ktorí majú rodinu a starajú sa o deti a v druhom, v tom preferovanom medzi zamestnávateľmi skončia tí, ktorí deti nemajú. Spoločnosť musí hovoriť o tom, že poslanie muža a ženy ako otca a matky je tak dôležité, že by to spoločnosť mala oceniť,“ predpokladá europoslankyňa Záborská.

Veľkým problémom je aj fakt, že v procese prijímacích pohovorov sú ženy pre zamestnávateľov menej atraktívne práve kvôli možnému otehotneniu. Dostali sme sa do situácie, kedy si spoločnosť necení materstvo. Kým sa toto nezmení, zamestnávatelia budú na ženu, ktorá povie, že chce mať rodinu pozerať cez prsty a budú jej klásť prekážky,“ reagovala europoslankyňa Záborská.

Podľa riaditeľky inštitútu pre výskum práce a rodiny Sylvia Porubänová by sa seriózny zamestnávateľ na možnosť otehotnenia ani nemal pýtať: Efektivita rodiča – zamestnanca je z môjho pohľadu neporovnateľná s niekým, kto okrem práce nemá na starosti nič iné.“

O vik

Odporúčame pozrieť

psep

Liberálni europoslanci z viacerých krajín EÚ sa postavili proti Záborskej, s podporou aktivistiek z Poľska

Poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili solidaritu so ženami na Slovensku, ktorých reprodukčné práva sa …

Consent choices