Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

ECHA kontrolovala rizikové látky. Chyby objavili pri dokumentácii

Európska chemická agentúra (ECHA) v roku 2016 kontrolovala látky, ktoré predstavujú potenciálne riziko. Z kontroly vyplynulo, že väčšina z registračných dokumentov mala medzery v údajoch. Výročná správa sa dotýka hodnotenia, opatrení na zlepšenie kvality a obsahuje odporúčania pre žiadateľov o registráciu.

ECHA kontrolovala látky, ktoré by mohli mať negatívny dopad na ľudí a životné prostredie. Zamerala sa tak na látky vyrábané v objemoch viac ako 100 ton ročne. V 168 kontrolovaných prípadoch chýbali dôležité informácie na posúdenie. ECHA pri kontrole žiadala viac údajov o látkach, napríklad informácie spojené s prenatálnou vývojovou toxicitou, s toxicitou pri reprodukcii alebo s dlhodobou toxicitou vo vodnom prostredí.

Cieľom kontroly bolo zlepšiť dostupnosť kvalitných informácií pri registrovaných aj pri nových látkach. Urobili sme strategický krok k regulačnej činnosti pri látkach, ktoré predstavujú potenciálny problém. Hodnotiaca správa ukazuje, že stále chýbajú kľúčové dáta pre väčšinu látok,“ povedal výkonný riaditeľ ECHA Geert Dancet.

Viac..  Komisia predstavuje opatrenia na urýchlenie zavádzania elektrických sietí

ECHA tiež rozoslala listy s upozorneniami na nedostatky v dokumentácii: Chceme povzbudiť podniky, aby aktualizovali svoje dokumentácie, zvlášť, keď ich látka patrí do užšieho výberu pre regulačné opatrenia. Orgány potrebujú dáta, aby vedeli, či je potrebné ďalšie riadenie rizík týchto látok.“

O vik

Odporúčame pozrieť

Poškodzovanie ľudí a planéty: Europoslanci chcú skoncovať s beztrestnosťou podnikov

Parlament vyzval na prijatie legislatívy, ktorá bude od podnikov vyžadovať dodržiavanie ľudských práv a environmentálnych …

Consent choices