žena
PHOTO © European Union

Anna Hedh hovorí, že ak sa má dosiahnuť ekonomická rovnosť žien a mužov, musí sa aj pracovný trh prispôsobiť ženám

Ak sa máme stať rodovo rovnocennou spoločnosťou, kde si ženy a muži budú rovnocennými partnermi, treba sa spoločnosť sústrediť  ako na celok. Nie len na spoločnsoť, ale aj na všetky ekvivalenty je potrebné sústrediť sa naraz a spoločne.

Anna Hedh zo skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente hovorí: „Ak chceme dosiahnuť ekonomickú rovnosť, musíme zaručiť, aby sa pracovný trh prispôsobil ženám. Potrebujeme rovnocenné delenie v oblasti domácich prác. Musíme ženám zaručiť prístup k zariadeniam určeným na starostlivosť o deti a starších ľudí.“ 

Za dôležité tiež považuje, aby ženy a muži mali rovnaké príležitosti, ak chcú zostať doma s deťmi v čase choroby, no tiež ak si chcú rodičovskú dovolenku.

K téme sa vyjadria aj Constance le Grip z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov): „Naďalej pretrvávajú rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. Na európskej úrovni je to rozdiel v platoch priemerne 17%, tento rozdiel však zakrývajú väčšie rozdiely existujúce na úrovni štátov. Ešte horšie vnímam to, že rozdiel v dôchodkoch dosahuje 39%, čo podľa mňa treba naliehavo zmenšiť.“

Prekvapivo nie je rodová rovnosť zatiaľ ani v Európskom parlamente, ale vidno tu znaky napredovania. „Keď som tu pred 13 rokmi začínala, nás žien bolo len 11%. Dnes predstavujeme 37% všetkých členov Európskeho parlamentu. Stále tu však potrebujeme  viac žien,“ hovorí Anna Hedh.

Viac..  Európsky parlament žiada ochranu voči zahraničným zásahom pred voľbami v 2024

„Pravdou zostáva, že ak nevyšlete niekoľko silných vyhlásení podporených legislatívnymi nástrojmi na ukotvenie rovnosti mužov a žien, nič prevratné sa nestane,“ tvrdí Constance le Grip a dodáva „okrem legislatívy, sa naša spoločnosť podľa mňa musí vzchopiť a ženy si musia uvedomiť,  akým obrovským potenciálom disponujú.“

O oma

Odporúčame pozrieť

pocitac

Až 70 % dievčat v EÚ malo predvlani základné alebo vyššie digitálne zručnosti

V roku 2021 malo 54 % všetkých ľudí vo veku od 16 do 74 rokov …

Consent choices