žena
PHOTO © European Union

Anna Hedh hovorí, že ak sa má dosiahnuť ekonomická rovnosť žien a mužov, musí sa aj pracovný trh prispôsobiť ženám

Ak sa máme stať rodovo rovnocennou spoločnosťou, kde si ženy a muži budú rovnocennými partnermi, treba sa spoločnosť sústrediť  ako na celok. Nie len na spoločnsoť, ale aj na všetky ekvivalenty je potrebné sústrediť sa naraz a spoločne.

Anna Hedh zo skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente hovorí: „Ak chceme dosiahnuť ekonomickú rovnosť, musíme zaručiť, aby sa pracovný trh prispôsobil ženám. Potrebujeme rovnocenné delenie v oblasti domácich prác. Musíme ženám zaručiť prístup k zariadeniam určeným na starostlivosť o deti a starších ľudí.“ 

Za dôležité tiež považuje, aby ženy a muži mali rovnaké príležitosti, ak chcú zostať doma s deťmi v čase choroby, no tiež ak si chcú rodičovskú dovolenku.

K téme sa vyjadria aj Constance le Grip z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov): „Naďalej pretrvávajú rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. Na európskej úrovni je to rozdiel v platoch priemerne 17%, tento rozdiel však zakrývajú väčšie rozdiely existujúce na úrovni štátov. Ešte horšie vnímam to, že rozdiel v dôchodkoch dosahuje 39%, čo podľa mňa treba naliehavo zmenšiť.“

Prekvapivo nie je rodová rovnosť zatiaľ ani v Európskom parlamente, ale vidno tu znaky napredovania. „Keď som tu pred 13 rokmi začínala, nás žien bolo len 11%. Dnes predstavujeme 37% všetkých členov Európskeho parlamentu. Stále tu však potrebujeme  viac žien,“ hovorí Anna Hedh.

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

„Pravdou zostáva, že ak nevyšlete niekoľko silných vyhlásení podporených legislatívnymi nástrojmi na ukotvenie rovnosti mužov a žien, nič prevratné sa nestane,“ tvrdí Constance le Grip a dodáva „okrem legislatívy, sa naša spoločnosť podľa mňa musí vzchopiť a ženy si musia uvedomiť,  akým obrovským potenciálom disponujú.“

O oma

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices