Tajani Verhofstadt
Antonio Tajani a Guy Verhofstadt. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci stanovujú podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ

Konferencia predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) v stredu popoludní prijala návrh uznesenia vypracovaný lídrami štyroch politických skupín a výborom EP pre ústavné veci, ktorý stanovuje podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ zo strany Európskeho parlamentu. Navrhovaný text uznesenia bude predmetom plenárnej rozpravy a hlasovania poslancov v stredu na budúci týždeň.

Návrh uznesenia kladie veľký dôraz na spravodlivý prístup k občanom EÚ zo strany Spojeného kráľovstva. Zdôrazňuje tiež potrebu reciprocity a nediskriminácie vo vzťahu k britským občanom žijúcim na území Únie a občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve.

Pretrvávajúce záväzky

Spojené kráľovstvo bude až do svojho odchodu z Únie požívať všetky zo zmlúv vyplývajúce práva člena EÚ, zároveň sa však naň budú vzťahovať aj všetky s členstvom súvisiace povinnosti, vrátane finančných záväzkov spojených s dlhodobým rozpočtom EÚ, časť z ktorých bude navyše splatná až po vystúpení krajiny z Únie, uvádza predložený text. To taktiež znamená, že Spojené kráľovstvo musí až do momentu opustenia Únie rešpektovať štyri základné slobody EÚ, jurisdikciu Európskeho súdneho dvora, povinnosť prispievať do rozpočtu EÚ a pridŕžať sa spoločnej obchodnej politiky Únie, dodáva. Poslanci tiež zdôrazňujú dôležitosť vyriešenia otázky hraníc medzi Írskom a Severným Írskom.

„Usporiadaný odchod je absolútnou podmienkou a predpokladom pre akékoľvek budúce partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. O tomto sa nerokuje. Privilégium členstva v Únii prichádza s povinnosťami a tieto povinnosti znamenajú garanciu štyroch slobôd. Štyri slobody sú tmelom, ktorý EÚ spája, a sú nedeliteľné,” uviedol predseda EP Antonio Tajani.

Lojálna spolupráca

Politické skupiny a výbor EP pre ústavné veci pripomínajú, že ak by Spojené kráľovstvo začalo rokovať o prípadných obchodných dohodách s tretími krajinami ešte pred vystúpením z Únie, porušilo by právo EÚ. Poslanci od Spojeného kráľovstva až do jeho vystúpenia očakávajú lojálnu spoluprácu aj pri rokovaniach o legislatíve EÚ v ďalších oblastiach. Varujú tiež pred uzavretím bilaterálnych dohôd medzi Spojeným kráľovstvom na jednej strane a jedným či viacerými členskými štátmi na strane druhej, napríklad ohľadom finančných inštitúcií situovaných vo Veľkej Británii, nakoľko tie by boli v rozpore so zmluvami EÚ.

Viac..  Týždeň v EP: Čiernomorská obilná dohoda, nástroj pre Ukrajinu či revízia dlhodobého rozpočtu EÚ

„Pre nás je absolútnou prioritou vyriešiť čo najskôr otázku práv občanov. Musí to byť prvá vec, ktorej sa budeme počas rokovaní venovať. Občania by sa nemali stať prostriedkom vyjednávania,” uviedol koordinátor EP pre rokovania o brexite Guy Verhofstadt.

Budúce vzťahy EÚ a Spojeného kráľovstva

Poslanci jednoznačne tvrdia, že krajina, ktorá opúšťa EÚ, nemôže počítať s rovnakými výhodami, aké jej vyplývali z členstva v Únii. Budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by však mohli byť založené na dohode o pridružení, uvádza návrh uznesenia, ktorého autormi sú Manfred Weber (DE) za poslanecký klub EPP, Gianni Pittella (IT) za skupinu S&D, Guy Verhofstadt (BE) za skupinu ALDE, Philippe Lamberts (BE) a Ska Keller (DE) za skupinu Zelení/EFA a predsedníčka výboru EP pre ústavné veci Danuta Hübner (EPP, PL). Takáto dohoda by si však vyžadovala, aby Spojené kráľovstvo naďalej dodržiavalo normy EÚ v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, spravodlivej hospodárskej súťaže, obchodu a sociálnej politiky, dodáva predložený text.

Prechodné opatrenia

Poslanci súhlasia so začatím rozhovorov o možných prechodných opatreniach na základe plánov na usporiadanie budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, avšak až v momente, keď sa podarí dosiahnuť značný pokrok v rokovaniach o vystúpení krajiny z EÚ. Dohoda o budúcich vzťahoch oboch entít môže byť uzavretá až po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ a prechodné opatrenia nesmú trvať dlhšie ako tri roky, dodáva navrhovaný text.

O dac

Odporúčame pozrieť

brexit

Británia posunula o tri mesiace zavedenie kontrol na dovozy z EÚ

Veľká Británia odložila úplné zavedenie hraničných kontrol tovaru dovážaného z Európskej únie (EÚ) o tri …

Consent choices