erasmus mundus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Viac ako 1 300 magisterských študentov využije v roku 2017 štipendiá z programu Erasmus Mundus

Celkom 1 345 študentov z celého sveta dostalo nedávno dobrú správu, že získali štipendium financované zo zdrojov EÚ, na základe ktorého budú môcť na jeseň tohto roku nastúpiť na štúdium v rámci Spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus.

Tieto štipendiá slúžia na pokrytie všetkých nákladov spojených s ich študijným programom, vďaka ktorým získajú prístup k dvom či viacerým inštitúciám vysokoškolského vzdelávania, aby dosiahli spoločný alebo dvojnásobný magisterský titul. Väčšina týchto programov trvá dva roky.

Spolu 100 programov spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus ponúka v roku 2017 štipendiá EÚ, ktoré pokrývajú širokú škálu predmetov – od astrofyziky a nanotechnológií až po kartografiu a športovú etiku. Tohtoročné štipendiá boli udelené študentom zo všetkých šiestich kontinentov, pričom na prvých piatich miestach sú študenti z Brazílie (79), Indie (63), Iránu (59), Bangladéša (58) a Mexika (49).

Európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus je skvelým príkladom medzinárodnej spolupráce univerzít, vďaka ktorej môžu ponúkať integrované, inovatívne a špičkové programy na získanie titulu. Keďže oslavujeme 30. výročie vzniku programu Erasmus, je zaujímavé vnímať medzinárodný vplyv, ktorý má tento program financovaný zo zdrojov EÚ na univerzity, ich zamestnancov i samotných študentov. Preto sme nesmierne radi, že v roku 2017 môžeme finančne prispieť na viac ako 1 300 štipendií študentom z celého sveta. Po dvoch rokoch štúdium ukončia vybavení na mieru šitými vedomosťami a odbornými zručnosťami, ktoré im umožnia naštartovať profesionálnu kariéru.“

Najmenej 75 % štipendií je určených študentom z partnerských krajín, pričom v určitých regiónoch sveta, v ktorých je vysokoškolské vzdelávanie prioritnou oblasťou spolupráce EÚ, sa udeľujú aj dodatočné štipendiá. Zostávajúcich 25 % je určených študentom z EÚ a z iných krajín zapojených do programu.

Nedávno vybraní študenti sa budú môcť pridať k združeniu študentov a absolventov programu Erasmus Mundus, ktoré podporuje a zabezpečuje študentskú sieť kontaktov pred štúdiom, počas neho a po ňom, a využívať výhody tohto členstva.

V rámci každého magisterského programu sú zároveň poskytované granty EÚ určené hosťujúcim pedagógom, aby prišli a obohatili program o prednášky alebo výskum.

Viac..  Poľnohospodári zablokovali hranicu Hodonín-Holíč, protestujú proti krokom EK

Toto leto pribudne do katalógu Erasmus Mundus okolo 40 nových magisterských programov, takže v nasledujúcom výberovom kole bude k dispozícii ešte viac programov, v ktorých bude možné žiadať o štipendijné programy. Toto obdobie podávanie žiadostí, ktoré platí pre študentov plánujúcich začať so štúdiom na jeseň 2018, bude trvať od októbra 2017 do januára 2018.

Základné informácie

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus je súbor plne integrovaných študijných programov ponúkaných konzorciom najmenej troch inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, hoci vo väčšine prípadov ich je viac. Do 100 programov, v rámci ktorých sa študenti v roku 2017 vyberajú, je zapojených 513 inštitúcií. Takmer jedna tretina programov zahŕňa inštitúcie z partnerských krajín na všetkých šiestich kontinentoch.

Všetci študenti sa vzdelávajú minimálne na dvoch inštitúciách vysokoškolského vzdelávania zapojených do programu. Spôsob, akým sa študent v priebehu magisterského štúdia pohybuje, čiže jeho tzv. mobilná stopa, je pre program Erasmus Mundus jedinečný a odráža spôsob, akým je daný kurz plne integrovaný a realizovaný príslušným konzorciom inštitúcií.

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus sa zaviedlo v roku 2004 a od roku 2014 je súčasťou Erasmus+, t. j. existujúceho programu EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Od prvého roku existencie, v ktorom bolo v rámci 19 programov vybraných iba 140 študentov, využilo do dnešného dňa magisterské štipendium Erasmus Mundus viac ako 21 000 študentov.

Rok 2017 je rokom 30. výročia existencie programu Erasmus, ktorý vznikol ako systém mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania a odvtedy nadobudol rozmery rozsiahleho programu podpory študentov, žiakov, dobrovoľníkov, učňov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, atlétov, ako aj vzdelávacích inštitúcií a iných organizácií z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices