utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Z Grécka a Talianska sa minulý mesiac podarilo premiestniť rekordný počet utečencov

Európska komisia predstavila 14. správu o pokroku v oblasti premiestňovania žiadateľov o azyl v rámci EÚ a presídľovaní utečencov z nečlenských krajín. Z nej vyplýva, že v júni 2017 sa podarilo premiestniť rekordný počet osôb (viac ako 2000 osôb z Grécka a takmer 1000 z Talianska).

Celkovo počet premiestnení za minulý mesiac dosiahol 24676 osôb, z toho najlepšie svoj záväzok v tejto oblasti plnili Malta (takmer 105 percent), Fínsko (87 percent), Írsko (76,5 percenta) a Lotyšsko (66,7 percenta). Pre porovnanie,Slovensko doposiaľ premiestnilo 16 žiadateľov o azyl z Grécka, z Talianska zatiaľ nikoho. To predstavuje splnenie nášho záväzku na 1,8 percenta.

Voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku Európska komisia pristúpila k ďalšej fáze konania o porušení právnych predpisov z dôvodu neplnenia ich právnych záväzkov týkajúcich sa premiestnenia.

V oblasti presídľovania utečencov z nečlenských krajín je celkový pokrok naďalej pozitívny, pričom sa už vykonali približne tri štvrtiny (17 179) z 22 504 presídlení dohodnutých v júli 2015. Viaceré členské štáty, vrátane Estónska, Fínska, Nemecka, Írska, Holandska, Švédska či Veľkej Británie si pritom svoje záväzky týkajúce sa presídľovania už splnili. Slovensko doposiaľ nepresídlilo nikoho.

Komisár EÚ pre migráciu Dimitris Avramopoulos k tomu uviedol: „Pri pohľade na výsledky, ktoré sa doposiaľ podarilo dosiahnuť, je veľmi jasná jedna vec: premiestňovanie funguje, ak existuje politická vôľa. Teraz potrebujeme konečný impulz na dosiahnutie nášho spoločného cieľa, a tým je do septembra premiestniť prevažnú väčšinu žiadateľov o azyl, ktorí sa nachádzajú v Grécku a Taliansku a sú na to oprávnení. Pod značným tlakom sa nachádza najmä Taliansko a ja vyzývam všetky členské štáty, aby naďalej zintenzívňovali svoje úsilie v oblasti premiestňovania z tejto krajiny. EÚ sa krajinám s vonkajšou hranicou neobráti chrbtom a Komisia bude aj naďalej zaisťovať, aby všetky členské štáty plnili svoje právne záväzky, pokiaľ ide o premiestnenie.“    

Viac..  Robert Hajšel: Voda sa stáva jedným z najcennejších artiklov v EÚ. VIDEOBLOG

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices